De Europese Organistatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden stelt de minister van Justitie (Piet Hein Donner) een laatste Ultimatum om het huidige gevangenisregime met ingang van 1 juni a.s. te versoepelen van een H.v.B. regime naar het gevangenisregime, indien de minister hieraan niet voldoet volgen er in Juni z.g. zit actie's.

Bij de E.O.R.G. Nederland zijn 55 gedeco's (Gedetineerdencommissie's) aangesloten. Al geruime tijd klagen de gevangenen over de bezuinigingen die de minister heeft doorgevoerd, waardoor gedetineerden het overgrote deel van hun tijd op hun cel doorbrengen. Het afnemen van recreatieuren brengt de gespannen situatie die momenteel is ontstaan met zich mee. De zaak is momenteel zo explosief dat de E.O.R.G. heeft besloten zich in de strijd te mengen, "liever de zaak gecontroleerd uit de hand laten lopen dan ongecontroleerd", aldus het bestuur.

De E.O.R.G. Nederland wijt de thans ontstane situatie geheel aan het beleid van de minister die in een klap de bezuinigingen heeft doorgevoerd, zonder na te denken wat er binnen de inrichtingen af kan spelen, "een kat in het nauw maakt nu eenmaal gekke sprongen" dit heeft de minister onderschat, gevangenen, gevangenisdirecteuren en personeel zijn hier de dupe van en dat kan niet, aldus het bestuur.

Als de minister niet met de E.O.R.G. Nederland op heel korte termijn aan tafel gaat zitten dan zullen we "ringzitactie's" gaan organiseren om de uren recreatie buiten de cel terug te halen, ook gedetineerden hebben het recht om voor hun belangen op te komen.

bron:EORG Nederland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular