De meervoudige strafkamer van de rechtbank
te Leeuwarden heeft op 2 november 2006 twee verdachten
vrijgesproken van medeplegen van doodslag en beiden veroordeeld ter
zake van medeplegen van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, in dit
geval het veroorzaken van een ongeval door roekeloos rijgedrag,
waarbij iemand is komen te overlijden.

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel
dat niet bewezen kan worden dat de opzet van verdachten in
voorwaardelijke vorm op het gevolg, de dood van het slachtoffer,
gericht is geweest. De rechtbank is wel mening, dat gezien de
gedraging van verdachten en de daarmee samenhangende ernst van het
delict niet kan worden volstaan met de voor artikel 6
Wegenverkeerswet 1994 geldende landelijke oriëntatiepunten en
heeft aan verdachten gevangenisstraffen opgelegd van
respectievelijk 18 maanden en 18 maanden, waarvan 4 maanden
voorwaardelijk. Tevens heeft de rechtbank aan beide verdachten de
maximaal op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid, te weten 5
jaar, opgelegd. De in beslag genomen auto's van de verdachten
werden verbeurd verklaard.

Bron: Rechtbank Leeuwarden