De meervoudige strafkamer van de rechtbank
te Leeuwarden heeft op 21 november 2006 een verdachte veroordeeld
voor een poging tot afpersing. Verdachte heeft zich samen met twee
anderen schuldig gemaakt aan een poging tot afpersing van een
alleenwonende man, bij wie zij geld vermoedden.

De daders hebben in de nacht ingebroken in
het huis van het slachtoffer, hem overvallen in zijn slaap en
lichamelijk geweld op hem toegepast. De daders hebben hiermee een
grove schending van de fundamentele rechten van het slachtoffer
gepleegd, zoals het recht op integriteit van het lichaam en op zijn
gevoel van veiligheid in zijn eigen huis. Aan verdachte werd een
gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met
reclasseringstoezicht opgelegd.

Bron: Rechtbank Leeuwarden