De rechtbank Utrecht heeft een 46-jarige
inwoner van Utrecht veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf
en TBS. De veroordeelde man hield in oktober 2006 een medewerkster
van de reclassering meer dan een uur met een mes gegijzeld.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de
straf in het bijzonder in aanmerking genomen dat de gijzeling zeer
lang duurde. Ook overwoog de rechtbank (onder meer) dat het niet
denkbeeldig is dat de hulpverleensters van de reclassering door de
aangrijpende gebeurtenis psychische schade ondervinden.

De rechtbank is van mening dat de verdachte sterk verminderd
toerekeningsvatbaar is en achtte het opleggen van TBS met
dwangverpleging geboden.

De man moet bovendien een eerder opgelegde
voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden ondergaan.

bron: Rechtbank Utrecht