Op 28, 29, 30 november en 1 december heeft
de inhoudelijke behandeling in de strafzaak inzake vermoedelijke
fraude en afpersen van pachters in de particuliere
glazenwasserbranche plaatsgevonden bij de rechtbank te Den
Haag.

Het betrof de behandeling tegen alle 11
verdachten. Eén verdachte is witwassen en valsheid in
geschrifte ten laste gelegd. De overige 10 verdachten is onder
andere deelnemen aan een criminele organisatie, onjuiste aangifte
inkomstenbelasting, onjuiste aangifte omzetbelasting, valsheid in
geschrifte en witwassen ten laste gelegd.

Afhankelijk van de rol die de verdachten
hadden variëren de geformuleerde eisen van 40 maanden
gevangenisstraf onder aftrek van voorarrest tot een gevangenisstraf
van 2 maanden voorwaardelijk met een taakstraf van 200 uur.

Onder leiding van het Functioneel Parket
startte de FIOD-ECD in het voorjaar van 2006 een onderzoek naar
vermoedelijke fraude met omzet- en loonbelasting en het afpersen
van pachters in de particuliere glazenwasserbranche over de periode
2000 tot heden.

Uit onderzoek is gebleken dat de
particuliere glazenwasserbranche in de regio Den Haag in handen is
van een aantal verpachters. Deze verpachters geven slechts
toestemming aan glazenwassers (pachters) om in ‘hun’
straten de ramen te zemen als een bepaald percentage van de
opbrengst wordt betaald.

De pachters kunnen de aan de verpachters
af te dragen gelden niet in hun boekhouding verwerken omdat dat
deel vermoedelijk zwarte inkomsten zijn voor de verpachters.
Hierdoor komen glazenwassers in een situatie waarin zij hun
boekhouding moeten aanpassen en onjuiste aangiften omzet- en
loonbelasting doen. De rechtbank te Den Haag zal op 15 december
2007 uitspraak doen.

bron: OM