Leeuwaarden, 8 maart 2005 - De rechtbank Leeuwarden heeft de man die in
november 2004 gerpobeerd heeft een moskee in Heerenveen in brand te
steken veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes
maanden voorwaardelijk.

De man is ook schuldig bevonden aan diefstal van een bromscooter.

De poging tot het in de brand steken van de moskee vond plaats enkele
dagen nadat Theo van Gogh gewelddadig om het leven was gebracht. De
beslissing van verdachte om een moskee in brand te steken leek
ingegeven door de gebeurtenissen in die periode en de
rechts-extremistische ideeën van verdachte. De rechtbank rekent dit de
verdachte zwaar aan. Immers, juist deze omstandigheden leidden ertoe
dat de emotionele schade bij met name de Islamitische gemeenschap groot
was, ondanks het feit dat de materiële schade zeer beperkt is gebleven.

De verdachte die psychiatrisch is onderzocht wordt licht verminderd
toerekeningsvatbaar geacht. Omdat de kans dat hij opnieuw strafbare
feiten zal plegen groot wordt geacht is een lange periode van
begeleiding door de reclassering noodzakelijk en daarom wordt de
proeftijd op drie jaar gesteld.

Bron: Gerechtelijke organisatie