Minister Hoogervorst schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat niet te voorspellen valt of en wanneer het huidige H5N1-virus (vogelgriep) een nieuw ‘menselijk’ virus wordt. Nederland bevindt zich momenteel in de laagste ‘pandemic alert’ fase van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Er zijn momenteel geen bewijzen dat het huidige virus van mens op mens overdraagbaar is.

Hoogervorst antwoordt dit namens de minister-president, de minister van Economische Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken op de vragen van de kamerleden Dezentjé Hamming en Schippers. Zij stelden vragen over ‘de relatie tussen een eventuele pandemie door het vogelgriepvirus en de ontwrichting van de economie’. Volgens de bewindsman is het mogelijk dat tijdens een grieppandemie volwassenen tussen de 20 en 40 jaar minder zullen deelnemen aan het arbeidsproces. Dit omdat ze zelf ziek zijn, omdat ze zorgtaken op zich hebben genomen, of door eventuele isolatiemaatregelen.
 
bron:VWS