Ouders hebben de verplichting hun kinderen te verzorgen en op te voeden
zonder toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van een
andere vernederende behandeling. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee
de ministerraad op voorstel van minister Donner van Justitie heeft
ingestemd. Het wetsvoorstel moet een bijdrage leveren aan het
terugdringen van kindermishandeling.

Het primaire doel van het wetsvoorstel - dat wordt opgenomen in het
Burgerlijk Wetboek onder het 'ouderlijke gezag' - is het stellen van
een norm. Daarnaast moet het nieuwe artikel ouders bewust maken van de
wijze waarop zij grenzen stellen aan hun kinderen. Het wetsvoorstel
wijzigt de strafbaarstelling van kindermishandeling in het wetboek van
strafrecht niet. Het kabinet verwacht wel dat van de expliciete
normstelling in het Burgerlijk Wetboek een reflexwerking zal uitgaan.
Een verdachte van kindermishandeling kan door de normstelling
moeilijker bij de rechter een beroep doen op het ouderlijke tuchtrecht
als rechtvaardigingsgrond.

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Schattingen
spreken van tussen de 50.000 tot 80.000 kinderen die jaarlijks in
Nederland het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Daarvan zouden
er naar schatting enkele tientallen per jaar overlijden. Op dit moment
loopt er onderzoek naar de omvang van kindermishandeling. De resultaten
worden begin 2006 verwacht.

Bron: Ministerraad