Het Platform Detailhandel Nederland is
blij dat eindelijk een begin is gemaakt om geweld tegen winkeliers
harder aan te pakken. Geweldplegers in winkels kunnen er voortaan
op rekenen dat het Openbaar Ministerie een dubbele straf tegen hen
zal eisen.

Winkeliers investeren jaarlijks 290
miljoen euro in preventie, wat geweld en agressie tegen winkeliers
helpt te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om training van personeel
en beveiliging van de winkel met camera’s. Daarnaast leggen
winkeliers steeds vaker versneld het collectief winkelverbod op
tegen geweldplegers. Als iemand geweld heeft gebruikt, krijgt hij
automatisch het collectief winkelverbod opgelegd.

Maar ook de overheid moet zijn
verantwoordelijkheid nemen. Het Platform Detailhandel Nederland
ziet de dubbele strafeis van het Openbaar Ministerie als een eerste
stap om geweld tegen winkeliers harder te bestrijden. Het Platform
eist dat zo snel mogelijk een pakket van maatregelen gepresenteerd
wordt om geweld tegen winkeliers te bestrijden.

Uit onderzoek van het Platform
Detailhandel Nederland blijkt een alarmerende trend van steeds meer
geweld en agressie. Helaas heeft 1 op de 7 winkels te maken met
geweld en agressie. Voor winkeliers zijn geweld en agressie een
groot probleem. Daarom maakt het Platform zich sterk om geweld
tegen winkeliers harder te bestrijden.

bron:Platform Detailhandel