"Als ouders geweld gebruiken, verliezen zij hun recht op gratis onderwijs", dat zegt Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond CNV vandaag tijdens de Algemene Vergadering van de Onderwijsbond CNV in Utrecht.

Barth maakt zich grote zorgen over de ernstige gedragsproblemen waarmee onderwijspersoneel wordt geconfronteerd, zowel van de zijde van leraren als van de kant van ouders: "Schelden, onhandelbaar gedrag, schreeuwen, brutaal zijn, soms zelfs schoppen en slaan. En het erge, het lijkt langzamer zeker een normaal verschijnsel te worden'.

Marleen Barth benadrukt, dat zij het als taak van de Onderwijsbond CNV ziet op te komen voor mensen die door geweld van anderen op het werk in de knel komen: ´ Het is onze taak om aan te dringen op beleid dat helpt om geweld tegen onderwijspersoneel door leerlingen à©n ouders te voorkomen'.

De voorzitter van de Onderwijsbond CNV pleit op dit punt voor: "een duidelijke lijn naar ouders en leerlingen die over de streep gaan"... "Als een kind van school gestuurd wordt omdat ouders apert gefaald hebben in het bijbrengen van sociaal gedrag, of omdat ouders zich zelf misdragen, horen zij de financiële schade die de school hierdoor leidt te vergoeden. De boodschap is helder. Wie zich niet gedraagt, verliest het recht op gratis onderwijs'.

bron:CNV