Niet geweld maar geweldloosheid moet "sexy" worden. Met deze stelling illustreerde de Duitse doopsgezinde theoloog Fernando Enns de mogelijke inzet van kerken in de omgang met conflicten. Hij deed zijn uitspraak in de context van de Wereldzendingsconferentie in Athene, waar tot en met 16 mei de thema's heling en verzoening op de agenda staan van de ruim 500 deelnemers van kerken uit alle delen van de wereld.

Tijdens de vierde dag van de Wereldzendingsconferentie stond het zogenoemde "Decade to Overcome Violence" centraal (decennium tegen geweld - kerken op zoek naar verzoening en vrede). Dit is een programma van de Wereldraad dat kerken wil stimuleren om het geweld in de wereld en in de samenleving in de eigen situatue aan de orde te stellen. Volgens Fernando Enns zou het goed zijn als de inzet voor vrede meer naar het hart van de kerken zou verschuiven en daarmee een tegenbeweging vormt in een wereld waarin geweld steeds ´gewoner' lijkt te worden. Volgens de Duitse theoloog zou dat de missionaire uitstraling van kerken zeer versterken.

De stelling van Enns werd in de plenaire bespreking van het thema geïllustreerd door het relaas van een vrouw uit Colombia, een land dat geteisterd wordt door geweld van burgeroorlog en banditisme. Het verhaal van deze vrouw, Alix Lozano, maakte duidelijk dat de enige mogelijke opstelling voor de kerken in Colombia is om het geweld van alle partijen af te wijzen en een toevluchtsoord te bieden voor de vele ontheemde en getraumatiseerde mensen.

Dat geweld in veel Latijnse-Amerikaanse landen aan de orde van de dag is, bevestigt ook Rommie Nauta, die namens de Protestantse Kerk in Athene aanwezig is. Rommie Nauta is teamleider Latijns-Amerika bij Kerkinactie en was in de '90 uitgezonden naar Nicaragua. Volgens Nauta is geweld in de Latijns-Amerikaanse samenleving deel van het dagelijks leven: "In veel landen groeien jongeren op met geweld. Geweld is gewoon, en dat al generaties lang. Er zijn kerken in Latijns-Amerika die zich daar structureel tegen te weer stellen. De meerderheid van de kerken richten zich vooral op het pastoraat: een veilige plek bieden waar mensen thuis zijn en weer deel hebben aan de gemeenschap. Waar kerken in Latijns-Amerika goed in zijn, is om de persoon van de gelovige, met al zijn zorgen en verdriet meer aan het woord te laten komen. En daarmee kom je verder. Je komt dan eerder bij de kern van het geloof, de troost, de verzoening, met God en je medemens."

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular