De crisissituatie die vorig jaar kort voor de Vierdaagse van Nijmegen ontstond door een dreigende gewelddadige aanslag, is door de autoriteiten voortvarend ter hand genomen. Dat concluderen adviseurs van de Politieacademie die de aanpak van de crisis op verzoek van de beheersdriehoek hebben geëvalueerd.

De dreiging was zo kort voor de Vierdaagse dermate ernstig dat de autoriteiten serieus hebben bekeken of het festijn wel doorgang kon vinden. Onder druk van de enorme gevolgen van een dergelijke beslissing heeft het Openbaar Ministerie toen besloten tot de vroegtijdige arrestatie van verdachten.

Daardoor kon niet worden gegarandeerd dat de dreiging voor de volle honderd procent was geëlimineerd. De autoriteiten besloten daarom het publiek over de gebeurtenissen te informeren en tegelijkertijd extra veiligheidsmaatregelen te nemen, die de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten niet verder zouden verstoren.

Achteraf heeft dit optreden er toe geleid dat vrijwel alle betrokkenen na de feestelijke intocht op vrijdagmiddag concludeerden dat dit de veiligste Vierdaagse ooit was geweest.

De aanleiding voor deze grootscheepse veiligheidsmaatregelen vormde informatie die de Nijmeegse politie donderdags voorafgaand aan 's werelds grootste meerdaagse wandelfestijn ontving. Daarbij was sprake van het voornemen van een dreigende gewelddadige aanslag.

Vervolgens hebben de overheden volgens de zogenoemde rampenstructuur samengewerkt. De autoriteiten hebben door de op dat moment al met wandelaars en feestgangers volstromende stad onder grote tijdsdruk moeten opereren. Op zaterdagavond zouden de Vierdaagsefeesten losbarsten, een evenement dat jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers trekt. Aan de wandelmars namen ongeveer 45.000 wandelaars uit binnen- en buitenland deel.

Ondanks de succesvolle aanpak blijkt de samenwerking binnen de rampenorganisatie niet in alle gevallen helemaal volgens het boekje verlopen. Zo ging het hier onder andere om streng geclassificeerde informatie. De autoriteiten hebben alle informatie vanaf het begin met elkaar gedeeld. Het zou tot een 'onwerkbare situatie' hebben geleid als zij dit niet hadden gedaan, aldus het evaluatierapport.

Ook blijkt op onderdelen afgeweken te zijn van de gebruikelijke rampenstructuur en werkwijze. Achteraf blijkt echter dat de ruimte die sommige betrokkenen hierbij namen, leidde tot meer flexibiliteit en dat heeft de slagvaardigheid juist bevorderd. 'Misschien kan zelfs gesteld worden dat 'dankzij' deze afwijkingen goed gewerkt is', aldus de adviseurs.

De adviseurs leggen ook de vinger op een aantal kwetsbare onderdelen in de organisatie en komen met een reeks aanbevelingen om de rampenorganisatie verder te verbeteren.

Zo wordt er op aangedrongen de samenwerking tussen de communicatieafdelingen van de verschillende organisaties te verbeteren. Ook wordt er op aangedrongen een aantal denkbare communicatiestrategieën en -scenario's voor mogelijke rampen en crisissituaties te ontwikkelen.

De adviseurs wijzen er ook op dat er nogal wat medewerkers rondlopen die diverse rollen vervullen. Tijdens de Vierdaagse vorig jaar was niet altijd even duidelijk wie wanneer in welke rol functioneerde. Ook de notulisten van sommige vergaderingen hadden dat niet altijd scherp op hun netvlies. Daarbij blijkt ook de verslaglegging in sommige gevallen gebrekkig.

De verschillende aanbevelingen worden door de beheersdriehoek, de gemeente, politie en Openbaar Ministerie overgenomen. Het rapport is ook aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

bron:Gemeente Nijmegen