De Nederlandse Arbeidsinspectie en het Duitse Staatliches Ambt fà¼r
Arbeidsschutz gaan gezamenlijk bouwbedrijven inspecteren in de regio Rhein-Waal (grensstreek Gelderland-Limburg). Het gaat om een project dat is bedoeld om bedrijven met grensoverschrijdende bouwopdrachten beter te informeren over verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden van het land waarin zij aan het werk zijn. Dit is van belang voor veilig werk in de bouw, maar ook om eerlijke concurrentie te waarborgen.

Het is de bedoeling dat er ongeveer 12 inspecties plaatsvinden bijzowel kleinere als grote bedrijven. De inspecteurs letten daarbij
onder andere op maatregelen tegen val- en instortingsgevaar. Ook kijkt de inspectie of er veilig gewerkt wordt met kranen, steigers en
machines. Door de samenwerking kunnen de Arbeidsinspectie en het Staatliches Ambt fà¼r Arbeidsschutz ervaringen uitwisselen. Het project krijgt ruim 20.000 euro Europese subsidie.

In de bouwsector vinden in Nederland jaarlijks circa 20.000 ongevallen plaats, waarvan rond de 25 met dodelijke afloop; dat is een kwart van het totaal aantal dodelijke arbeidsongevallen in Nederland. Bij ruim de helft van de ongelukken in de bouw was sprake van een val. Vaak
ontbreken leuningen langs platte daken, zijn steigers onvoldoende
beveiligd of wordt verzuimd gaten in vloeren op hoger gelegen
verdiepingen af te dekken.

bron:SZW