Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en
Integratie) wil zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen voor een
algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de
(semi)openbare ruimte. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.
Hiermee zal ook een einde komen aan de carnavalstraditie in diverse
delen van het land.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat
mensen gezichtsbedekkende kleding, zoals de boerka, in de openbare
ruimte dragen. De overwegingen daarbij zijn de openbare orde,
veiligheid en bescherming van burgers.Intussen worden de bestaande
mogelijkheden gebruikt om te voorkomen dat mensen
gezichtsbedekkende kleding in de (semi)openbare ruimte dragen. Het
kabinet zal zich nog nader beraden op de positie van Sint Nicolaas
in verhouding tot de nieuwe wetgeving.

Bron:MinJus