De militaire gezondheidszorg staat
binnenkort ook open voor dienstslachtoffers. Er komt voor hen een
uitvoeringsloket waarbij de totale uitkering wordt vastgesteld die
is samengesteld uit een invaliditeitspensioen en de WIA-uitkering.
In de toekomst doet een arts de beide keuringen. Dat zei
staatssecretaris Cees van der Knaap afgelopen zaterdag in Doorn
tijdens de eerste Dag voor Dienstslachtoffers.

De 250 aanwezige dienstslachtoffers en
partners van dienstslachtoffers hoorden daar dat Van der Knaap de
verrekening van de WAO-uitkering met het militaire
invaliditeitspensioen, de zogenoemde artikel V4-verrekening, in de
nabije toekomst wil afschaffen. Hierover verwacht de bewindsman nog
voor eind 2006 overeenstemming te bereiken met de centrales van
overheidspersoneel.

Voorzieningen

Ook wil hij de Voorzieningenregeling voor
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers verbeteren door ze zo uit
te breiden dat een beroep op instanties zoals gemeenten en de AWBZ
niet meer nodig is. “Voor al uw voorzieningen die u nodig
heeft, voor uw aandoening kunt u dan een beroep doen op het
uitvoeringsloket bij ABP/BRD.” Ook hier geldt het voorbehoud
van overleg met de centrales van overheidspersoneel. Als laatste
stelde hij dat er een speciale toegangspas voor defensielocaties
komt voor dienstslachtoffers.

Handboek

Alle aanwezigen kregen het Handboek voor
Dienstslachtoffers uitgereikt, waarin op overzichtelijke wijze
staat welke materiële en immateriële aanspraken er
bestaan. Daarnaast bevat het boekje ook informatie voor de partners
van dienstslachtoffers. Aan alle bij Defensie bekende
dienstslachtoffers wordt het uiterlijk half december
toegestuurd.

bron:MinDef