Informatie over gezondheid op internet wordt steeds populairder. Organisaties in zorg en welzijn spelen hierop in en bieden uiteenlopende sites aan, van informatieve doe-het-zelf programmaà¢s tot interactieve behandelingen. Op donderdag 26 mei a.s. signaleert het congres Digitaal Gezond 2005 met à¢Pixels in de praktijkࢠde trends in de digitale gezondheidszorg. Maar neemt gezondheid via internet een digitale vlucht of is het een digitale valkuil?

Het congres is bedoeld voor iedereen die werkt in zorg en welzijn en die zich wil verdiepen in de effecten van internet, die inspiratie wil opdoen en professionele informatie kan gebruiken. Digitaal Gezond 2005 wordt georganiseerd door het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) in samenwerking met GGD Nederland. Francisco van Jole zal de kick-off geven, waarna de bezoekers een keuze uit 30 workshops hebben.

Persoonlijk advies
Eà©n van de trends is het groeiende aanbod van persoonlijk advies via internet. Of je nu wilt stoppen met roken, drinken of gezonder wilt eten, je kunt thuis achter je computer deskundige hulp krijgen. Onlangs is verslavingszorginstelling Tactus gestart met een online-behandeling van alcoholverslaving via www.alcoholdebaas.nl. In een periode van 6 tot 12 weken krijgt iemand persoonlijke begeleiding en gaat hij aan de slag om zijn drinkgewoonte te veranderen à©n zich daarbij prettig te voelen. Op Digitaal Gezond presenteert Tactus de ervaringen.
De kracht van internet ligt in het grote bereik tegen relatief lage kosten. Wat lastig blijft, is het motiveren van mensen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Reclamemakers zijn goed in het verleiden van mensen, maar wordt ook oppervlakkigheid verweten. De gezondheidszorg wil wetenschappelijk verantwoorde sites leveren, maar realiseert zich ook dat de boodschap aantrekkelijk verpakt moet worden. In een workshop van de Hartstichting wordt hierover gediscussieerd aan de hand van à¢gezondlevencheckࢠen à¢je echte leeftijdà¢. Meediscussiëren kan ook met de Wageningen Universiteit in een workshop over het verbeteren van persoonlijke voedingsadviezen. Een gedigitaliseerde boodschap in de supermarkt op je kassabonnetje zou een uitkomst kunnen zijn.

E-consult
Een andere trend is de inzet van e-consults. Dat kwaliteitseisen à©n toezicht hierop essentieel zijn, bleek eerder dit jaar toen een vrouw zelfmoord pleegde met via internet verstrekte medicijnen. Het e-consult komt op verschillende manieren aan bod op Digitaal Gezond. Naast de ervaringen van de Virtuele Oogarts wordt een onderzoek gepresenteerd van een behandeling voor mannen met erectieproblemen op www.erectie.info. Mannen blijken baat te hebben bij een consult à©n behandeladvies via internet, inclusief zonodig een recept voor medicatie. Voordeel van internet hierbij is de anonimiteit; mannen schamen zich voor hun problemen.
Dat internet laagdrempelig is voor moeilijk bereikbare doelgroepen ervaart ook de GGD Amsterdam. Hun syfilistest op www.syfilistest.nl laat zien dat internet een effectieve poort kan zijn naar het reguliere spreekuur van de GGD. In 2 maanden hebben circa 60 mannen zich laten testen op syfilis via de website. Op een enkeling na, hebben alle geteste mannen hun uitslag ook online gekregen. De meeste mannen met een infectie zijn inmiddels langs geweest bij de reguliere SOA polikliniek voor onderzoek en behandeling.

Paleizen bezoeken en zelf thuis leren omgaan met astma? Eenzaamheid onder ouderen wordt met groot succes aangepakt op 50plusnet.nl, een website ontwikkeld door het NIGZ in samenwerking met Seniorweb. Ouderen melden zich massaal aan om samen iets te gaan doen, of dit nou een kookclub, een paleizenbezoekclub of een roeiclub is. Op Digitaal Gezond wordt ingegaan op de succesfactoren van deze aanpak. Geen puf om je als oudere aan te sluiten bij een club omdat je depressief bent? Het Trimbos-instituut bouwt een online zelfhulpprogramma voor ouderen die depressief of angstig zijn (www.kleurjeleven.nl).
En mensen met luchtwegklachten kunnen gebruik maken van Telekit. Met deze gereedschapskist kun je als chronische astmapatiënt thuis aan de slag, zodat je in betere conditie blijft, minder snel weer opgenomen hoeft te worden en je gewone leven gemakkelijker kunt voortzetten.

bron:NIGZ