Enkele jaren geleden is mijn zoon door een streekziekenhuis doorgestuurd naar het AMC Amsterdam vanwege obstipatie-problemen.
Omdat hij pas 16 jaar oud was , kwam hij in het AMC Emma Kinderziekenhuis , alwaar hij diverse behandelingen onderging .
De behandelingen hadden helaas niet het beoogde resultaat en een operatie werd voorgesteld , waarbij hij een stoma zou krijgen.
Op het laatste moment besliste men dat er een à¡ndere soort stoma aangelegd zou worden.
De eerste dag na de operatie leek het goed te gaan , maar al snel veranderde dit ; hij heeft twee dagen met een buikvliesontsteking gelegen en was op een haartje na dood.
Een verpleegster vertrouwde de artsen niet en belde een professor uit het VU , die de buikvliesontsteking wà©l constateerde en hem direct heeft geopereerd.
Na deze operatie ging er van alles fout omdat het afweersysteem van mijn zoon de aanhechtingen van de stoma aanviel waardoor er weer operatie's nodig waren.
Na een tiental operatie's is mijn zoon onderhand 18 jaar oud geworden en wordt voor behandeling naar de volwassenen-afdeling van het AMC gestuurd.
Nu blijkt dat ook dà¡à¡r de zaken niet veel beter geregeld zijn ; mijn zoon heeft abcessen in zijn buik rondom een aangelgd "matje" dat is aangelegd om de littekenbreuken te verhullen.
Daarnaast is de aangelegde stoma dichtgegroeid. De ene arts zegt dat hij geopereerd moet worden en maakt afspraken met ons , maar omdat die arts niet op die dag aanwezig is , wordt mijn zoon gewoon weer naar huis getuurd.
Hij is nu al vele malen opgenomen om "geholpen" te worden , maar wordt zoals gebruikelijk met pijn , abcessen en een dreigende buikvliesontsteking weer naar huis gestuurd.

Een à¡nder ziekenhuis kan helaas ook geen uitkomst bieden ; zodra ze het medisch dossier van mijn zoon hebben gelezen , zeggen ze dat we voor die specialisatie à©cht terug moeten naar het AMC.
Tussen de regels door (off the record) zeggen ze ; wij gaan de puinhoop die het AMC heeft gemaakt niet aanraken want dan zijn WIJ verantwoordelijk als er iets fout gaat.
Daarbij de aantekening dat het niet is ALS er iets fout gaat , maar WANNEER!!!!!

Ik ben fel tegenstander van geweld , en al zà©ker tegen hulpverleners.
Maar in het AMC werken geen hulpverleners schijnbaar!
Ze hebben het zover voor elkaar dat wij als ouders in staat zijn om geweld te gaan gebruiken.
Klaarblijkelijk weten de artsen in het AMC dat je slechts à©à©n arts per aanklacht bij de medische tuchtraad kan instellen , want er worden telkens weer à¡ndere artsen ingezet om ons voor te liegen of dingen te laten beloven.
Je kan niet een afdeling of een ziekenhuis op zich aanklagen.
Ofwel ; je staat gewoon met lege handen en hebt geen rechten.
Op dit moment is het zà³ ver dat ik beloof tientallen behandelaars in het AMC te zullen doden als de gezondheid van mijn zoon nà³g verder wordt aangetast door hun toedoen.
Ik dreig niet maar zal dit ZEKER doen als mijn zoon doodgaat door de wanprestatie van deze instelling die arsten zou moeten opleiden!
Artsen opleiden tot wat?????

Voorbeeld: Dr.Wilde vroeg mijn zoon of hij niet zà©lf met messen iets deed waardoor hij abcessen in zijn buik heeft!!!
Als arts zou hij toch moeten weten dat er dan verwondingen op de buik zouden moeten zitten. Of mijn zoon zou messen moeten inslikken....
Menselijk zijn ze niet in het AMC , en medisch opgeleid begin ik ook al te betwijfelen.

Nogmaals ik ben fel tegen geweld , maar dit IS toch wel het uiterste?
Als ouders staan we machteloos toe te kijken hoe onze zoon afglijdt en straks alleen nog maar verder zal afglijden.
Geduld/gezondheid/geweld , nu nog in deze volgorde , maar dat zal spoedig veranderen!

Rob Dumont
vader van Jordy Dumont
Haarlem