De GGD Hart voor Brabant heeft NS gemeld dat bij een conducteur 'open
tbc' is vastgesteld. De medewerker is sinds 14 februari ziek thuis. De
GGD adviseert NS over te nemen maatregelen. Aangezien het een
besmettelijke aandoening betreft zal, onder leiding van de GGD, vanaf
maandag 28 februari 2005 een contactonderzoek in de directe omgeving
van de medewerker worden gestart.

'Open tbc' is een besmettelijke aandoening die door hoesten of niezen
via de lucht wordt verspreid. Het is een goed behandelbare aandoening.
Om mogelijk besmette andere personen op te sporen zal een
contactonderzoek worden gestart. In eerste instantie zal dit onderzoek
zich richten op de naaste contacten van de zieke medewerker, in elk
geval zijn familie. Over mogelijk onderzoek van naaste collega's zal
maandag met de GGD overleg plaatsvinden. Indien nodig zal de GGD het
onderzoek verder uitbreiden tot minder naaste collega's en reizigers.
Op dit moment is daar geen aanleiding toe. Vanzelfsprekend werkt NS
volledig mee aan eventuele maatregelen die de GGD zal adviseren.

NS heeft vandaag haar medewerkers geïnformeerd. Hoewel er geen
aanleiding is tot ongerustheid heeft NS voor medewerkers en
treinreizigers een informatienummer geopend: 0800-0476. Dit nummer is
vanaf zaterdag 26 februari 2005 alle dagen bereikbaar van 10.00 tot
17.00 uur. Ook op de site www.tuberculose.nl is informatie te vinden
over de ziekte.

Bron: Nederlandse Spoorwegen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular