Zeven organisaties voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben een akkoord gesloten met Techxx over de overname van QuestManager software. Deze software wordt gebruikt om effectiviteit van zorg inzichtelijk te maken. De software is door de 7 GGZ organisaties ondergebracht in SynQuest B.V..

De webbased software programma’s zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg in termen van richtlijntoepassing en resultaten te objectiveren en om de verwijsindicatie van de eerstelijn naar de tweedelijn en terug inzichtelijk te maken. De cliënt beantwoordt online vragen (soms samen met de zorgverlener). Op basis van de antwoorden wordt de cliënt onder regie van de huisarts behandeld of verwezen naar de tweede lijn. In de tweede lijn wordt het programma gebruikt voor diagnostiek, evaluatie van de behandeling en terugverwijzing naar de eerste lijn. Door tussentijdse metingen wordt geobjectiveerd wat het effect van de behandeling is.
De GGZ instellingen koppelen de aangekochte software en de op basis daarvan verkregen meetresultaten aan actuele behandelprotocollen en zorgprogramma’s. Op deze wijze wordt steeds de meest effectieve behandeling gekozen. Inmiddels zijn programma’s ontwikkeld voor stemmingsstoornissen, angststoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.
Techxx zal de komende periode ondersteuning blijven verlenen bij het gebruik van de QuestManager software door de zeven instellingen.
GGZ organisaties
De GGZ-organisaties zijn: Adhesie GGZ, GGZ Breburg Groep, GGZ Buitenamstel en De Geestgronden, GGZ Delfland, GGZ Noord-Holland-Noord, Reinier van Arkel Groep en Rivierduinen. Deze organisaties worden ondersteund door het LUMC en het VUMC bij ontwikkeling en uitbouw van bovenstaande.
Techxx
Techxx is door Microsoft gecertificeerd als “Gold Partner” en levert gespecialiseerde en innovatieve oplossingen aan onder andere de zorgsector op het gebied van Portaal Management, Business Intelligence, Workflow Management, Document Management en ICT beheer.