Tijdens het museumweekend op 9 en 10 april 2005 zijn er op het terrein
van GGZ Noord-Holland-Noord (voormalig Willibrord in Heiloo) twee musea
geopend: museum Sint Willibrordus en de expositie van Stichting
Regionale Archeologie Baduhenna. Ook de kapel op het terrein is voor
bezoekers geopend.  De musea bevinden zich in de souterrains van
het hoofdgebouw op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord,
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. Als u een van beide poorten
onderdoorgaat, vindt u direct aan de linkerkant na deze poorten de
entrees. Het thema van het museumweekend is dit jaar ´de kunst van het
bewaren'.

Het museumweekend valt samen met de feestweek van de kapel. De kapel op
het terrein van GGZ NHN bestaat 65 jaar. Dit weekend is er een
expositie van gewaden en kerkattributen. Verder treden er koren op en
is er zondagavond een orgelconcert.

 

Het
museum Sint Willibrordus exposeert voorwerpen die te maken hebben met
de geschiedenis van de psychiatrie en in het bijzonder over de
geschiedenis van de Sint Willibrordusstichting en zijn broeders die
hier in 1929 een psychiatrische inrichting voor mannen startten. Vele
medewerkers van de Sint Willibrordusstichting onderkenden het belang
van het bewaken van de geschiedenis. Door de voorwerpen te verzamelen
en te bewaren die bepalend waren voor het tijdsbeeld, is in de loop der
jaren het museum ontstaan. Dankzij deze inspanningen beschikt het
museum over een zeer uitgebreide collectie. Het eerste dat opvalt bij
binnenkomst is de broeder, die staand in de hoek, de gasten als het
ware welkom heet. Er is van alles te zien zoals gebruiksvoorwerpen en
meubilair, therapeutische attributen, historische foto's en films,
religieuze gewaden en kerkelijke gebruiksvoorwerpen, medisch
instrumentarium en tastbare herinneringen aan het dagelijks leven van
broeders en patiënten.

St.
Willibrordus was een dorp in een dorp met alles wat daarbij hoort zoals
een kapper, een bakkerij, een schoenmaker, een weverij, een wasserette
en en huisarts.

 

Sinds
de oprichting van de archeologische werkgroep Baduhenna zijn er tal van
prehistorische vindplaatsen ontdekt waaruit blijkt dat Heiloo al ruim
voor het begin van de jaartelling bewoond werd. Zo werd er op het
volkstuinencomplex Vlooiendijk een drinkplaats uit de late bronstijd
aangetroffen. Deze leverde onder meer scherven en slachtafval op van de
vroegste bewoners. Toch kunnen er nog oudere vondsten verwacht worden,
want de strandwal waarop Heiloo ligt, is al ruim 4000 jaar oud.

Maar
ook kunnen vindplaatsen uit het verleden op een andere manier in het
landschap bewaard blijven. Zo heeft de gemeente Heiloo twee door
Baduhenna opgegraven zeventiende eeuwse waterputten weer opgemetseld.
Bovendien is er op de locatie waar SRAB de resten van de funderingen
van het voormalig kasteel Ypestein heeft teruggevonden door middel van
een kunstwerk een openluchtpodium verrezen. Het kunstwerk moet de
voormalige hofmuren met kantelen van het kasteel uitbeelden.

  

De
bouw van de kapel op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo
is in 1937 gestart. De bouw duurde zo'n tweeënhalf jaar. Er is gekozen
voor een ronde kerk omdat deze vorm het best past bij de centrumfunctie
van de kapel. De kapel bezit een waardige eenvoud en rust verkregen
door de fraaie ruimtewerking, harmonie van de kleuren en de toegepaste
materialen. De kapel bestaat uit een gemetseld gewelf, bekroond door
een koepeltoren. In de kapel zijn beeldhouwwerk, houtsnijwerk, fresco's
(schilderingen in natte kalk), smeedwerk en iconen in glas in lood te
zien. Ook is er in de kapel een pijporgel dat in 1950 gebouwd is.

 

bron: GGZ Noord Holland