Het onderzoek van Rijkswaterstaat wijst uit dat de combinatie van de
gebruikte steenslag in het asfalt en het toegenomen verkeer hebben
geleid tot versnelde slijtage van de Zuid-Hollandse wegen. Dit heeft
minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer vandaag laten
weten.

 
 
In 90 procent van de wegvakken waar de stroefheid onder de norm (0.38)
was, bleek steenslag van gebroken riviergrind gebruikt te zijn. Dit
soort steenslag gebruikt Rijkswaterstaat al jaren zonder problemen voor
de aanleg van wegen. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, heeft onderzocht waarom deze steenslag geleid
heeft tot de problemen op de Zuid-Hollandse wegen. Het onderzoek wijst
uit dat het gebruik van de steenslag in combinatie met de sterke
toename van het verkeer, de stijging van het vrachtverkeer, de stijging
van het voertuiggewicht en het verbeteren van de reminrichting van
voertuigen de oorzaak is van het vroegtijdig slijten van het
wegdek.     
 
De minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd om vroegtijdig
verlies van stroefheid te voorkomen. Zo worden de criteria voor
steenslag aangepast. De steenslag moet een hogere weerstand tegen
gladder worden (polijstwaarde) hebben en steenslag met een deel rond
oppervlak, zoals het gebroken riviergrind, mag niet meer gebruikt
worden.   
Hoewel metingen hebben aangetoond dat de rest van het Nederlandse
wegennet voldoet aan de stroefheidsnorm, onderzoekt 
Rijkswaterstaat op dit moment nog waar in Nederland het gebroken
riviergrind is toegepast. De minister heeft opdracht gegeven om op die
plaatsen ieder jaar de stroefheid te meten in plaats van à©à©n maal per
twee jaar. Als de stroefheid op deze wegen vermindert, worden tijdig
preventieve maatregelen genomen.  Daarnaast  is ook de
meetmethodiek aangepast. Rijkswaterstaat meet in de toekomst niet
alleen de rechter rijstrook, die doorgaans het meest belast is maar ook
de conditie van de naastliggende rijstrook of
stroken.     
 
Inmiddels zijn alle wegen in Zuid-Holland waar een snelheidslimiet van
70 kilometer per uur gold hersteld. Op de wegen waar geen
snelheidsbeperking is ingesteld maar die net niet aan de stoefheidsnorm
voldoen worden de weggebruikers nog gewaarschuwd door borden
'slipgevaar'. Deze wegen worden in het voorjaar gerepareerd. 
 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular