Tussen 2001 en 2006 is de oppervlakte
glastuinbouw in het Westland met 11 procent afgenomen. Daarentegen
is de glascultuur in Bleiswijk, Noord-Limburg en Noord-Brabant
sterk gegroeid. De totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland is
vrijwel gelijk gebleven op ruim 10 duizend hectare. Dit blijkt uit
waarnemingen van het CBS.

Minder glas in het Westland

De oppervlakte glastuinbouw in het
Westland is in de periode 2001–2006 met ruim 300 hectare
afgenomen. Ook bij Aalsmeer is de laatste vijf jaar de oppervlakte
sterk afgenomen. Door ruimtegebrek en herstructurering vertrekken
tuinders uit deze gebieden of beëindigen zij hun
bedrijven.

Ondanks de sterke afname bleef de
glascultuur van het Westland met bijna 3 duizend hectare in 2006
veruit het grootste glastuinbouwgebied van ons land.

Verplaatsing van glastuinbouw

Tegenover de daling in het Westland staat
een groei van het areaal glastuinbouw op andere locaties. Zo
groeide het areaal glastuinbouw in Bleiswijk en omgeving, aan de
oostkant van het Westland, met 100 hectare. Ook is de oppervlakte
glastuinbouw in Noord-Limburg tussen 2001 en 2006 flink toegenomen.
In meerdere gebieden in Noord-Brabant, en ook in Friesland,
Overijssel, Gelderland en Zeeland nam de oppervlakte glastuinbouw
toe.

Minder en grotere tuinbouwbedrijven

Het aantal glastuinders in Nederland is in
vijf jaar tijd met bijna een vijfde gedaald. In 2006 waren er 8,3
duizend bedrijven met glastuinbouw, tegen ruim 10 duizend in 2001.
Daarbij nam de gemiddelde bedrijfsgrootte met een vijfde toe, tot
1,2 hectare glas per bedrijf. In Oostland (Bleiswijk en omgeving)
was een gemiddeld bedrijf in 2006 echter ruim twee keer zo
groot.

De grootste groei in deze periode vond
plaats in het zuidoosten van Noord-Brabant. Hier nam een gemiddeld
bedrijf tussen 2001 en 2006 met bijna 50 procent in omvang toe.

bron:CBS