(Persbericht) Miljoenencontract voor ontsluiting van vrijwel geheel Flevoland

Almere, 22 december 2010 - First Mile Ventures (FMV), een zusterbedrijf van UNET, aanbieder van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen, heeft gisteren een contract gesloten met de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland voor de aanleg van een nieuw zakelijk glasvezelnetwerk. Met de aanleg van dit netwerk, met een totale lengte van 160km, zullen vrijwel alle plaatsen in Flevoland met het glasvezelnet verbonden kunnen worden. Daarnaast zullen de bruggen en sluizen in de provincie aangesloten worden voor bediening op afstand. De totale kosten voor de afstandsbediening en de aanleg van het glasvezelnetwerk worden geraamd op 10 miljoen euro. Het glasvezelproject moet gereed zijn op 1 oktober 2011 en het brug- en sluisbedieningsproject wordt opgeleverd in januari 2014.

De Provincie Flevoland heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL) gevraagd de aanbesteding voor de aanleg van het netwerk voor haar rekening te nemen. De aanbesteding is succesvol afgerond en de opdracht is gegund aan FMV. In Flevoland zijn momenteel alleen Almere en Lelystad voorzien van glasvezelkabel. Het contract voorziet in de aanleg van een aanvullend glasvezelnetwerk in een periode van negen maanden. Ook zorgt FMV voor de aansluiting van onder meer Walibi en het Dolfinarium op het glasvezelnet. Het netwerk blijft in handen van FMV en zusterbedrijf UNET gaat ook internetdiensten via dit netwerk verzorgen. Het netwerk staat tevens open voor andere dienstenleveranciers.

Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken: ´De beschikbaarheid van snel internet is van toenemend belang als vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast geeft het een impuls aan de dienstverlening en efficiency in het MKB en maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn. En natuurlijk profiteert ook het bestaande bedrijfsleven in de periferie en dan specifiek de Oostrand van Flevoland van dit netwerk. Ik zie het dus als een noodzakelijke investering in de economische toekomst van Flevoland.'

Naast het economische belang kan de provincie via dit netwerk de sluizen en bruggen op afstand gaan bedienen. Dat zal naar verwachting op termijn een structurele besparing van 300.000 euro op jaarbasis opleveren. Renà© van Diessen, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer: ´Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de publieke sector en de overheid. Het betekent een efficiëntere manier van werken voor de provinciale organisatie en tegelijkertijd een impuls voor de beroepsvaart en het watertoerisme.'

Ger Bakker, directeur van FMV en UNET: "Het netwerk dat we aanleggen zorgt ervoor dat vrijwel alle woongebieden en bedrijventerreinen in Flevoland aangesloten kunnen worden op ons glasvezelnet. Met deze uitbreiding van het netwerk wordt onze infrastructuur in de provincie groter, waardoor bedrijven en instellingen in Flevoland - ook buiten de grote woonkernen - nu beter zullen kunnen communiceren, doordat zij de beschikking krijgen over snel internet. Als het glasvezelnetwerk is aangelegd zien we ook andere mogelijkheden, zoals het aansluiten van de boeren in de provincie. We denken dan aan draadloze verbindingen, waarbij de toegangspunten op ons netwerk worden aangesloten. In een latere fase zal het netwerk ook kunnen dienen voor toepassingen zoals telefonie en bewaking van gebouwen."

Over UNET
UNET B.V. is leverancier van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen. UNET is een landelijke speler op de markt en heeft een onafhankelijke positie opgebouwd door onder andere samenwerking met diverse netwerkproviders. Het bedrijf opereert vooral op de zakelijke markt en biedt zijn portfolio daarnaast ook aan op basis van wholesale. De focus ligt daarnaast op retail en onderwijs. Tot de klanten behoren onder meer BT, Verizon, IBM, Pioneer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Pfizer, ROC Flevoland, Coltex, Almeerse Scholengroep, CCV, Scala, Unamic, KPN, AstraZeneca, USG, ASM Europe, Bas Computers, Zorggroep Almere en De Slegte.

Voor meer informatie: www.unet.nl.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie of hoge resolutiemateriaal klik op de link in de bovenstaande balk of neem contact op met bovenstaande contactpersonen.

UNET
Renà© Metz
Tel. +31 (0)36 - 845 45 45
[email protected]

The Communication Force
Caroline Breure
Tel. +31 (0)23 - 56 56 850
[email protected]