Glutaaraldehyde is irriterend voor ogen, huid en bovenste luchtwegen en veroorzaakt overgevoeligheidsreacties bij huidcontact en soms ook bij inademing. De stof kan astma veroorzaken dan wel de symptomen van astma verergeren. Om mensen die op hun werk met deze stof in aanraking komen tegen deze gevolgen te beschermen, is het nodig zowel blootstellingspieken tegen te gaan als de gemiddelde blootstelling te begrenzen. In het advies dat vandaag aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangeboden, stelt de Gezondheidsraad daarom twee gezondheidskundige advieswaarden voor. Deze aanbevelingen vormen de eerste stap in een drietrapsprocedure die moet leiden tot wettelijke grenswaarden.

Glutaaraldehyde is een kleurloze, olieachtige vloeistof met een prikkelende geur. De stof wordt onder meer gebruikt bij de sterilisatie van instrumenten en bij het balsemen en fixeren van organische weefsels. Glutaaraldehyde is irriterend voor ogen, huid en bovenste luchtwegen en veroorzaakt overgevoeligheidsreacties bij huidcontact en soms ook bij inademing. De stof kan astma veroorzaken, dan wel de symptomen van astma verergeren. Voor ernstige gezondheidseffecten zoals kanker of schade aan het nageslacht hoeft men bij blootstelling aan glutaaraldehyde volgens de Gezondheidsraad niet te vrezen.
De commissie onderzocht aan hoeveel glutaaraldehyde mensen kunnen worden blootgesteld zonder last te krijgen van geïrriteerde ogen, neus en keel. Dat niveau blijkt bij vrouwen te liggen bij 0,4 mg/m3. De commissie adviseert deze waarde vast te stellen als plafondwaarde (ceilingwaarde) om werknemers te beschermen tegen de piekblootstellingen die karakteristiek zijn voor veel werkzaamheden met glutaaraldehyde.
Uit onderzoek blijkt dat mensen meer klachten ondervinden naarmate ze vaker aan glutaaraldehyde zijn blootgesteld. De commissie beveelt daarom ook een gezondheidskundige advieswaarde aan ter begrenzing van de blootstelling, gemiddeld over een achturige werkdag. Onderzoek met mensen heeft onvoldoende informatie opgeleverd om zon waarde te kunnen afleiden. Er is echter wel proefdieronderzoek dat hiervoor geschikt is. Op grond daarvan komt de commissie uit op een gezondheidskundige advieswaarde van 0,08 mg/m3.

Het advies is opgesteld door de Commissie WGD van de Gezondheidsraad bestaande uit:

prof. dr GJ Mulder, toxicoloog; Universiteit Leiden, Leiden; voorzitter dr RB Beems, toxicologisch patholoog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven dr LJNGM Bloemen, epidemioloog; Environ, Nederland dr PJ Boogaard, toxicoloog; Shell International BV, Den Haag prof dr PJ Borm, toxicoloog; Centre of Expertise in Life Sciences, Hogeschool Zuyd, Heerlen mr JJAM Brokamp; Sociaal-Economische Raad, Den Haag; adviseur prof. dr ir DJJ Heederik, epidemioloog, IRAS, Utrecht dr TM Pal, bedrijfsarts; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam prof. dr IMCM Rietjens, toxicoloog; Wageningen Universiteit, Wageningen dr H Roelfzema; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag; adviseur prof. dr ir T Smid, arbeidshygiënist; KLM Arbo Services BV, Schiphol en Vrije Universiteit, Amsterdam dr GMH Swaen, epidemioloog; Dow Benelux NV, Terneuzen dr RA Woutersen, toxicologisch patholoog; TNO Voeding, Zeist P Wulp, bedrijfsarts; Arbeidsinspectie, Groningen dr ASAM van der Burght, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris ir TMM Coenen, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris dr JM Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris Het advies Glutaaraldehyde is opgesteld in samenwerking met de Nordic Expert Group.

bron:Gezondheidsraad