Godsdienstsocioloog Walter Goddijn is
donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Goddijn, franciscaans
pater, bewoog zich in de jaren zestig als een spin in het web van
Nederlandse katholieke besturen. Als secretaris-generaal van het
PINK (het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie)
tekende hij mede voor de voorbereiding en doorvoering van het
Landelijk Pastoraal Concilie.

Pastoraal Concilie

Het Landelijk Pastoraal Concilie
vergaderde in de tweede helft van de jaren '60 te Noordwijkerhout.
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) had voor de wereldkerk
een modernisering van de katholieke kerk in gang gezet. Het
Concilie te Noordwijkerhout wilde deze modernisering voor Nederland
nader uitwerken. Vrijmoedig werd er gesproken over
controversiële kwesties als homoseksualiteit, afschaffing van
het verplichte priestercelibaat en de mogelijkheid om vrouwen
priester te wijden.

Hoogleraar

In Rome kreeg 'Noordwijkerhout' een
slechte naam. De Nederlandse kardinaal Alfrink kwam daarbij onder
druk te staan. In 1972 werd het PINK opgeheven en verloor Goddijn
zijn baan. Hij begon een ‘tweede carrière’, als
hoogleraar godsdienstsociologie te Tilburg. Als wetenschapper heeft
Goddijn in verschillende geschriften de woelige geschiedenis van de
Nederlandse kerkprovincie in de jaren '60 en '70 beschreven. Hij
was mede oprichter van de Marienburgvereniging, een bundeling van
progressieve katholieken.

bron:RKK