Hoewel veel vlindersoorten het onverminderd slecht deden, was 2005 een bijzonder goed jaar voor het donker pimpernelblauwtje. Deze zeldzame vlinder verdween rond 1970 uit Nederland, maar werd in 1990 weer uitgezet in Noord-Brabant, waar hij nog steeds voorkomt. In het Roerdal is deze Europees beschermde soort na een lange afwezigheid in 2001 weer gevonden.

 

Zeer zeldzaam
Het donker pimpernelblauwtje is in heel Europa zeer zeldzaam geworden. Binnen Nederland kwam dit blauwtje in de zeventiger jaren alleen nog in het Roerdal vlak bij Herkenbosch voor, maar ook die populatie is verdwenen. In 1990 is de vlinder in het Natuurreservaat 'De Moerputten' bij 's-Hertogenbosch weer uitgezet. Hij heeft zich weer in het gebied weten te vestigen. De verspreiding is echter nog steeds zeer beperkt en liep de laatste jaren zelfs weer sterk terug. Tot verrassing van velen is het donker pimpernelblauwtje in 2001 weer in het Roerdal teruggevonden, het gevolg van een kolonisatie vanuit de laatste kleine populatie in het Duitse deel van dit rivierdal.

Kritische soort
De rupsen hebben als voedselplant de grote pimpernel, een plant die voornamelijk in
wegbermen en slootkanten voorkomt. Het donker pimpernelblauwtje heeft een bijzondere levenswijze omdat de rupsen ook afhankelijk zijn van een bepaalde mierensoort, de gewone steekmier. Deze nemen rupsen, nadat ze enige tijd hebben gegeten van de grote pimpernel, mee naar het mierennest waar ze de hele winter verblijven. De rupsen eten dan zelfs van het broed van de mier. In ruil scheidt de rups een zoete stof af waar de steekmier zich mee voedt.

Goed jaar
Uit onderzoek van De Vlinderstichting in het Roerdal in 2005 bleek dat het aantal vlinders is verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor. Er is in opdracht van de Provincie Limburg een beschermingsplan voor de vlinder opgesteld en de beheerders in het gebied, zoals gemeenten, natuurbeheerders en agrariërs, hebben hun medewerking toegezegd om de leefomstandigheden voor het donker pimpernelblauwtje te verbeteren. De komende jaren zal moeten blijken of 2005 een uitzonderlijk jaar was voor de vlinder of dat deze zich echt in het Roerdal uitbreidt.

bron:Vlinderstichting