Op 23 januari j.l. is door het Europees Parlement een wetswijziging
aangenomen waardoor onder bepaalde voorwaarden, houders van een
rijbewijs B een zwaarder voertuig dan 3500 kg. mogen besturen. Dit
gewicht wordt opgetrokken naar maximaal 4250 kg, indien de bestuurder
met goed gevolg een aanvullende cursus gevolgd heeft. Deze wijziging
wordt echter pas rechtsgeldig als deze ook wordt opgenomen in de
Nederlandse wetgeving. 

 
Uit de besluitvorming door het EP valt het volgende af te leiden:
Houders van een rijbewijs voor categorie B mogen hun motorvoertuig
gebruiken om voor niet-commerciële activiteiten een aanhangwagen (of
caravan) te trekken, zolang de gecombineerde massa niet meer dan 3.500
kg bedraagt, zonder dat zij een extra examen moeten afleggen. Dit
maximum wordt verhoogd tot 4.250 kg voor beide aanhangercombinaties en
voor kampeerauto's indien de bestuurder een speciale eendaagse cursus
-met een verklaring i.p.v een examen-  heeft gevolgd. Het
toegestane nuttige laadvermogen wordt beperkt tot 1.000 kg om
overtreding van de regels betreffende niet-commercieel gebruik te
voorkomen. Na de cursus van minimaal zeven uur en met de afgegeven
verklaring wordt een nieuwe 'communautaire code' bijgeschreven op het
rijbewijs als bewijs dat het rijbewijs 'opgewaardeerd' is tot 4250 kg.
De cursus, met een verklaring, zal door een officieel erkende
opleidingsinstantie onder controle van de overheid gegeven moeten
worden.  
 
Voor bezitters van een kampeerauto betekent dit een grote vooruitgang.
De huidige grens van 3500 kg beperkt in hoge mate de uitvoering en
laadvermogen van de gemiddelde kampeerauto. Een zwaardere kampeerauto
vereist het bezit van het rijbewijs C. Voor velen is het halen hiervan
niet weggelegd door zowel de praktische als theoretische eisen. Een
cursus die toegespitst is voor het berijden van een auto van 4250 kg.
heeft dit bezwaar in veel mindere mate. Zowel de verkeersveiligheid
(voertuigtechnisch) als de gebruiksmogelijkheden van een kampeerauto
worden door bovengenoemde wijziging aanmerkelijk bevorderd. De
technische uitvoering van de kampeerauto blijft uiteraard maatgevend
voor het werkelijke maximale totaalgewicht.  
 
In de komende editie Nr.4 van het magazine Kampeerauto
van de Nederlandse Kampeerauto Club NKC zal uitgebreid aandacht aan de
verruiming geschonken worden. Daarnaast zal de NKC zich sterk maken dat
dit besluit van het Europees Parlement ook door de Nederlandse wetgever
overgenomen gaat worden.  

Bron: NEDERLANDSE KAMPEERAUTO CLUB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular