In 2005 was in Nederland de gemiddelde
levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen 4,4 jaar langer dan
voor mannen. Het aantal jaren dat mannen en vrouwen in goede
gezondheid doorbrengen, is echter nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit
de waarnemingen bij het CBS.

In 2005 bedroeg de gemiddelde
levensverwachting bij de geboorte 78,9 jaar. Voor mannen was dat
77,2 jaar, voor vrouwen 81,6 jaar. Vrouwen leven echter niet meer
jaren in goede gezondheid. Zo bedroeg de gemiddelde
levensverwachting in goed ervaren gezondheid over de periode
2001–2005 voor mannen 61,8 jaar, tegen 60,8 jaar voor
vrouwen. Ook in de levensverwachting zonder lichamelijke
beperkingen waren er slechts kleine verschillen tussen mannen en
vrouwen.

Mannen leven langer zonder chronische
ziekten

De levensverwachting zonder chronische
ziekten liep voor mannen en vrouwen wel sterk uiteen: voor mannen
bedroeg deze 47,3 jaar, tegen 41,1 jaar voor vrouwen. Dit verschil
kan onder andere verklaard worden doordat chronische
maagdarmstoornissen, migraine, reumatische aandoeningen en
gewrichtslijtage bij vrouwen bijna twee keer zo vaak voorkomen.

Op 65-jarige leeftijd geen sekseverschil
in gezonde jaren

In 2005 was de levensverwachting voor
65-jarige mannen 15,9 jaar en voor vrouwen 19,6 jaar. Gemiddeld
leven 65-plussers nog tien jaar zonder lichamelijke beperkingen en
nog vier jaar zonder chronische aandoeningen. De levensverwachting
in goed ervaren gezondheid bedroeg op 65-jarige leeftijd voor
mannen 8,3 jaar en voor vrouwen 9,3 jaar.

Op 65-jarige leeftijd geldt dus hetzelfde
als bij de geboorte: vrouwen hebben een hogere levensverwachting,
maar er is bijna geen verschil in het aantal gezonde jaren. De
jaren die vrouwen langer leven dan mannen zijn dus veelal ongezonde
jaren.

Goed ervaren gezondheid korter in het
zuiden

De gemiddelde levensverwachting is in elk
landsdeel nagenoeg gelijk. Ook de levensverwachting zonder
chronische ziekten en levensverwachting zonder lichamelijke
beperkingen verschilden in de periode 2001–2005 weinig per
landsdeel. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid is
echter in het zuiden met gemiddeld 60,5 jaar anderhalf jaar lager
dan in de andere landsdelen (gemiddeld 62 jaar).

bron:CBS