Een goederentrein die onder meer wagons met gevaarlijke stoffen vervoerde, is op 14 september rond 12.15 uur op het spooremplacement van Dordrecht Centraal Station tot stilstand gekomen. Vermoedelijk reed de trein over een wissel op een moment dat dat niet kon of mocht. De machinist stopte direct zijn trein waarna de hulpdiensten werden gewaarschuwd. Er vielen geen gewonden. Adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer en specialisten van Prorail roken bij de stilstaande trein de geur van styreenmonomeer, een chemische en gevaarlijke stof, bij een bepaalde wagon. Doordat niet duidelijk was hoe en in welke hoeveelheid de stof vrijkwam, is besloten het treinverkeer van en naar Dordrecht stil te leggen en een gebied dat potentieel gevaar liep uit voorzorg te ontruimen.

Dit betekende dat alle aanwezigen de perrons en de stationsruimtes aan de noordkant van het spoor moesten verlaten. Uit onderzoek van Brandweer, Milieudienst Zuid-Holland-Zuid en Prorail is vast komen te staan dat geen sprake is van een lekkage in de vorm van een scheur of een gat in een bewuste tankwagonwand. Wel werd een afsluiter op de wagon gevonden waar sporen van de bewuste stof werden aangetroffen. Of sprake is van een niet (goed) afgesloten afsluiter, een technisch mankement aan de afsluiter of van het ‘morsen’ van styreenmonomeer bij het vullen van de tankwagon, is nog in onderzoek. In de loop van de middag werd bekend dat de hoeveelheid gevaarlijke stof dermate gering was dat het NS-station weer kon worden opengesteld en dat het trein verkeer gedeeltelijk weer kon worden vrijgegeven. Treinreizigers hebben urenlang last gehad van de stremming. Het is nog onbekend waarom de machinist van de trein in eerste instantie over de bewuste wissel reed. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, Prorail en de Spoorwegpolitie doen onderzoek naar de oorzaak van het incident en mogelijke schade aan spoor en trein.
 
bron:Politie Zuid Holland Zuid