De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek (boek 8) een regeling op te nemen voor de privaatrechtelijke regels inzake het nationale goederenvervoer per spoor.

De huidige regels zijn neergelegd in het verouderde Algemeen Reglement Vervoer (ARV), dat gebaseerd is op het uit 1980 daterende Verdrag inzake het internationale spoorwegvervoer (Convention concerning International Carriage by Rail, COTIF). Het bestaande ARV belemmert het Nederlandse bedrijfsleven in zijn concurrentiepositie. In Nederland is ongeveer 70 procent van het goederenvervoer per spoor van internationale aard.

Het COTIF-verdrag is in 1999 drastisch herzien tengevolge van ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het gebied van het spoorwegrecht. Deze ontwikkelingen hebben ondermeer geleid tot de nieuwe Spoorwegwet in ons land. Nederland heeft het gewijzigde COTIF-verdrag in 2002 geratificeerd en het zal voor ons land mogelijk in 2006 in werking kunnen treden.

De minister van Justitie is gemachtigd het wetsvoorstel om advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular