Morgen dreigt het kabinet te besluiten om de kerncentrale Borssele open te houden tot na 2013. GroenLinks roept het kabinet op zich te houden aan het regeerakkoord en te zorgen voor sluiting. Het kabinet moet de aandeelhouders (gemeenten en provincies) bijeen roepen om te praten over een snelle sluiting zonder schadevergoeding.

De in het RTL-nieuws uitgelekte notitie over kerncentrale Borssele windt er volgens Groenlinks geen doekjes om. Men stopt met de juridische voorbereiding van de sluiting in 2013 en schendt daarmee het regeerakkoord.

De redenering uit de notitie dat het sluiten van de enige kerncentrale in Nederland, niet gelijk staat aan het verbieden van de productie van kernenergie, is absurd. Met deze uitvlucht wil men D66 de ´ruimte' geven aan het regeerakkoord voorbij te gaan. Daarnaast vervalt mogelijk de noodzaak van een eventuele schadevergoeding aan de eigenaar van de centrale en wordt de vage suggestie gedaan dat dit geld wellicht aan duurzame energie zal worden besteed.

Opnieuw wordt, volgens Groenlinks, - na de gasboringen in de Waddenzee - een ´groen juweel' van D66 opgeofferd aan kortzichtig beleid. Wie de centrale wil openhouden vanwege klimaatpolitiek (minder CO2-uitstoot), ruilt het ene milieuprobleem in voor het ander. Namelijk dat het zeer radioactieve kernafval de komende generaties - 100.000 jaar lang ! - blijft achtervolgen.

Groenlinks roept het kabinet op deze voorgestelde beleidslijn van Van Geel te verwerpen en hem te dwingen om - net als onlangs minister De Geus deed - in overleg te treden met de aandeelhouders van Essent en Delta. Deze publieke aandeelhouders hebben de bevoegdheid aan te koersen op het afzien van een schadevergoeding bij sluiting in 2013. Daar moet nu krachtig aan gewerkt worden, niet aan het voortmodderen met die ene kerncentrale.

bron:Groenlinks