Golf is een sport die de laatste jaren wereldwijd, maar ook in Nederland behoorlijk aan populariteit gewonnen heeft. Golf speelt men op een golfbaan en het aantal golfbanen is in de afgelopen 10 jaar dan ook explosief gestegen. Nederland kent momenteel ongeveer 300.000 beoefenaren en golf bezet daarmee de derde plaats in de lijst van populaire sporten. Golfbanen vind je vooral in mooie afgelegen landelijke locaties maar af en toe ook in heel dichtbevolkte gebieden zoals bijvoorbeeld golfbaan Spijk

Beginnen met golf? Als u wilt beginnen mat golf dan zult ten eerste een golfvaardigheidsbewijs moeten halen. Dit bewijs verschaft u niet alleen toegang tot alle golfbanen en golfclubs van Nederland, maar zorgt er ook voor dat u WA- verzekerd bent bij golf gerelateerde schade. Dit golfvaardigheidsbewijs kunt u halen bij een golfclub of tijdens een golfclinic waar u onder begeleiding van een golfprofessional de belangrijkste facetten van de golfsport oefent om daarna het golfvaardigheidsexamen af te leggen. Het golfvaardigheidsexamen bestaat uit drie onderdelen: golftechniek, golftheorie en de proef van bekwaamheid. Het is dus duidelijk dat het belangrijk is dat u kennis neemt van de spelregels en gedragsregels. Daarnaast is de slag, de balbehandeling en andere basisvaardigheden ook onderdeel van golfvaardigheidsbewijs. U dient eerst het theorie examen met goed gevolg af te sluiten voor u aan het praktijk examen deel mag nemen. Het praktijkexamen bestaat uit toetsing van approaches, afslagen, putten en bunkerslagen. Bovendien zult u zich moeten bewijzen door vier holes te spelen. Het resultaat van de beste drie holes mag de grens van 10 over par niet overschrijden. U moet er rekening mee houden dat het behalen van een golfvaardigheidsbewijs geen makkelijke opgave is en u moet dan ook bereid zijn enige moeite, tijd en geld te investeren.

De golfbaan op! Als u uw golfvaardigheidsbewijs heeft gehaald mag u dan eindelijk de golfbaan op. u moet zorgen dat u zich goed uitrust met de juiste golfballen, golfclubs, golfhandschoen en nog veel meer. U dient zich goed te verdiepen in de materialen die beschikbaar zijn. Iedereen heeft andere voorkeuren en andere wensen. Zorg dat u goed geïnformeerd bent en dat u weet wat u wilt. Naar mate u beter wordt krijgt u niet alleen steeds meer behoefte aan betere materialen, maar ook aan op maat gemaakte materialen. Ook nu moet u bereid zijn enige moeite, tijd en geld te investeren.

Golf is een leuke hobby. U dient er echter wel verantwoord en verstandig mee om te gaan. Veel mensen moeten wat overhebben voor hun hobby en dat geldt dus ook voor golfers.