Dinsdagmiddag 30 januari omstreeks 12.20
uur werd een vechtpartij gemeld op hoek Sluiskade Noordzijde /
Tijhofslaan in Almelo. Een toevallig passerende politieman in
burger kon de vechtenden scheiden.

De politieman was komen aanlopen over de
Tijhofslaan en zag dat een groep jongens twee inzittenden van een
auto belaagden. Meerdere mensen uit deze groep schopten en sloegen
op de beide slachtoffers in. Hierbij werden ze hard tegen een gevel
van een van de daar aanwezige panden geduwd.Met de nodige moeite
kon de politieman, hij riep diverse keren dat hij van de politie
was, bij de beide slachtoffers komen en de aanvallers wegduwen.

Hierop liep de groep in de richting van de
Scholen Gemeenschap Erasmus die daar in de buurt is. De politieman
probeerde nog een van de jongens, die wat achter bleef, tegen te
houden, maar deze wist zich los te rukken en ook naar de school te
gaan.

In eerste instantie heeft de politieman
zich toen over de beide slachtoffers, Almeloers van 17 en 18 jaar,
ontfermd. De oudste van de twee is door een ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis waar een ontwrichte schouder weer recht is
gezet.

Samen met ter plaatste gekomen
collega’s is de politieman die de vechtpartij ontdekte, naar
de school gegaan. In eerste instantie zijn zes jongens, Almeloers
in de leeftijd tussen de 17 en 19 jaar en leerlingen van de school,
verzocht om mee te gaan naar het bureau om uit te zoeken wat er was
gebeurd. Later op de middag is daar nog een zevende persoon, een
21-jarige Almeloer en broer van een 19-jarige leerling,
bijgekomen.

Toen deels duidelijk werd wat de
aanleiding was geweest en wat er was gebeurd, zijn de zeven na
overleg met justitie aangehouden en in de loop van dinsdagavond
voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Gebleken is dat een 13-jarige Almeloos
broertje van de beide slachtoffers op maandag de 29e januari,
lopend op de trap in de school, met een propje papier heeft gegooid
naar een van de aangehouden 19-jarigen. Deze had daarop de
13-jarige wat stevig in zijn nek gepakt.

Thuis had de 13-jarige e.e.a. aan zijn
broers, de beide slachtoffers, verteld. Deze wilden dinsdag verhaal
komen halen en er ontstond op straat een woordenwisseling met de
openlijke geweldpleging en de ernstige mishandeling tot gevolg. De
twee slachtoffers hebben ondertussen hiervan aangifte gedaan.

Meerdere aanhoudingen worden niet
uitgesloten en de directie van het Erasmus beraad zich op verdere
stappen tegen leerlingen die bij de openlijke geweldpleging en de
mishandelingen betrokken zijn geweest.

bron:Politie Twente