De directie van Correct Etiketten/Bopak ontvangt op woensdag 25 mei om 16.00 uur uit handen van burgemeester Rudi Boekhoven van Zeist de Gouden Rookmelder 2004. De Gouden Rookmelder is een stimuleringsprijs gericht op het beperken van loze brandalarmen. De prijs is aan Correct Etiketten/Bopak uitgereikt omdat dit bedrijf er als beste in is geslaagd om het aantal loze brandmeldingen in 2004 te beperken. Zij slaagden er vorig jaar ook al in als beste uit de bus te komen!

Loze brandmeldingen vormen een fors probleem in de gemeente Zeist. In 2004 werd de Brandweer van Zeist 459 maal gealarmeerd door brandmeldingen van brandmeldinstallaties. In 37 gevallen betrof het een echte brand. In 422 gevallen betrof het een loos alarm. In 2004 was gemeentebreed sprake van een overschrijding van de landelijke norm met ruim 80%. Het streven is de overschrijding tot een minimum terug te brengen.

Gevolg van al die loze alarmen is dat nodeloze uitrukken verkeersrisico's met zich meebrengen, omdat met spoed naar het adres wordt gereden. Bovendien is bij een loze brandmelding personeel niet beschikbaar voor echte incidenten en moet daar dan langer op hulp gewacht worden. Verder wordt ten onrechte een beroep wordt gedaan op (vrijwillig) brandweerpersoneel en de gemeentelijke begroting.

De gemeente Zeist probeert al jaren actief loze meldingen terug te dringen, door te adviseren en voor te lichten. Ook worden brandmeldingen nauwgezet geregistreerd en geanalyseerd. Daarover wordt overlegd met de veroorzakers van de meldingen. Het gemeentebestuur heeft eind 2003 besloten om dwangsommen toe te passen bij een teveel aan loze meldingen, omdat de veiligheid in het geding is. Een uitgebreide voorlichtingscampagne daarover is eind 2003 afgerond. De Gouden Rookmelder is bedoeld als positief signaal naar instellingen die goed presteren in het beperken van loze brandmeldingen.

bron:Gemeente Zeist