(Persbericht)
Er verandert niets aan het productieproces, er vindt alleen een optimalisatie van het energieverbruik plaats. Bij een full continue toepassing bespaart de gebruiker, met o.a. de nieuwe software, op à©à©n enkele elektromotor van 75kW al meer dan 12.800,-- euro per jaar aan stroomkosten*. Daarbij komen nog eens de extra besparingen, zie onderstaande voordelen. Onvoorstelbaar veel geld wordt nu dus onnodig verspild.

Geld investeren is niet nodig, het proces in gang zetten blijkbaar wel.

Onderstaand is te lezen wat de voordelen en keuzemogelijkheden zijn van dit nieuwe concept.

Voordelen
à¢â‚¬¢ Forse besparing op de elektriciteitskosten (besparingen vaak rond de 30 à¡ 40% per motor!). En de besparingen blijven doorgaan, jaar na jaar.
à¢â‚¬¢ Afname van slijtage aan de apparatuur (voorkomt mechanische, thermische en hydraulische à¢â‚¬Å“stressà¢â‚¬) betekent minder kosten.
à¢â‚¬¢ Minder maintenance benodigd, dus tijd voor andere activiteiten.
à¢â‚¬¢ Minder energieverbruik, dit is tevens beter voor het milieu (bonus voordeel: positieve corporate PR / Public affairs).
à¢â‚¬¢ Meer nauwkeurige procescontrole.
à¢â‚¬¢ Direct inzicht in de huidige effectiviteit van de motoren (ouderdom zorgt voor verminderde effectiviteit / retrofit). Hogere betrouwbaarheid door minder ongewenst stilvallen.
à¢â‚¬¢ Soms zelfs een verbetering van het eindproduct. Versterkte concurrentiepositie en wellicht zelfs een mogelijkheid om een hogere prijs te vragen voor het gemaakte eindproduct.
à¢â‚¬¢ Motoren kunnen nog steeds uitgewisseld worden (iets groter of kleiner).
à¢â‚¬¢ Ook mogelijk indien er niet geïnvesteerd mag/kan worden (zie keuze 4).

BESPAREN IS HIER TEVENS VERBETEREN

In samenspraak met de organisatie houdt de uitvoerende/adviserende partij rekening met het energiebesparingpotentieel en selecteert alleen die aandrijvingen waar op korte termijn structurele besparingen te realiseren zijn. Gemiddeld is dit een factor 1 op 3 en zijn het veelal motoren die zwaarder zijn dan 9kW, dit is echter mede afhankelijk van het minimale aantal draaiuren per jaar. Het is echter altijd een win win situatie, men heeft de hierboven beschreven voordelen en geen additionele kosten. Na de haalbaarheidsstudie kent de organisatie de besparingsmogelijkheden van de aanwezige apparatuur. Alleen als het zinvol is, zal er een frequentieregelaar en Green Box geplaatst kunnen worden (ander advies is ook mogelijk). De elektromotor zal dan alleen nog op maximaal vermogen draaien op momenten dat dit gewenst is en de rest van de tijd wordt er energie bespaard. Dit kan trouwens ook vaak op oudere apparatuur.

De vier mogelijke keuzes
1. Pre-audit
Verkenning van de besparingsmogelijkheden binnen het bedrijf, inclusief rapportage.
2. Audit
Nauwkeurige vaststelling waar en hoeveel energiebesparing kan worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend voorzien van een uitgebreide rapportage.
3. (Pre-) Audit en de inbedrijfstelling met de nieuwe software en apparatuur van de opdrachtgever zelf (wel zelf investeren, de investering verdient zichzelf echter zeer snel terug d.m.v. de besparingen).
4. GRATIS TURN-KEY OPLOSSING: (Pre-) Audit en de inbedrijfstelling met door het uitvoerende / adviserende bedrijf betaalde apparatuur en software. Voor de opdrachtgever geen investeringskosten, alleen energiebesparingopbrengsten en men blijft vanzelfsprekend zelf de baas van het proces. De opdrachtgever profiteert na installatie direct van de verlaagde energierekening en benoemde voordelen.

Waarom is de turn-key oplossing gratis?
Zowel het onderzoek, de hardware, de gepatenteerde software als de installatie worden betaald uit een gedeelte van de besparing.

Na de start is er alleen tijdens de (pre-) audit en installatie begeleiding nodig van à©à©n persoon. Ter indicatie: Voor een pre-audit van zo‘˜n 20 motoren zijn er ongeveer 3 dagen begeleiding nodig en voor de definitieve audit rond de 5 dagen. Dit is echter direct te verwaarlozen tegen de opbrengsten in geld, tijd en natuurlijk de verdiensten voor het milieu.

In overleg kunt u bezien welke van de vier bovenstaande keuzes uitgevoerd kunnen worden, de situaties en mogelijkheden verschillen per site. Per saldo levert de in bedrijf stelling de organisatie dus altijd geld op en blijft het voordeel van energiebesparing dagelijks doorlopen.

De technische medewerkers en/of energie coà¶rdinatoren krijgen tijdens het besparingstraject (verzamelen informatie, keuzes bespreken en installatie) een goede ondersteuning en heldere uitleg. Door middel van analyse tools, gepatenteerde software en gespecialiseerde kennis, overstijgen de verdiensten altijd de kosten (denk als bonus ook nog aan mogelijke subsidies!).

Let op: De besparingen blijven doorgaan, jaar na jaar.

Antwoorden op veel gestelde vragen
- De organisatie blijft vanzelfsprekend altijd zelf de baas in en van het proces.
- Ook als motoren worden uitgewisseld (iets groter of kleiner), blijft het percentuele besparingspotentieel gelijk, een onderzoek is ook in deze situatie interessant.
- Kleppen en bypass oplossingen zijn energieverslindend. Hier zal, indien dit kan, zo min mogelijk gebruik van moeten worden gemaakt.
- Er wordt per motor gekeken naar de afzonderlijke energiebesparing (dit is inzichtelijk).

De verbetering start bij de bewustwording, wat is uw volgende actie?

Indien u meer wilt weten over deze energiebesparingmogelijkheden kunt u o.a. contact opnemen met Aproco BV.

Aproco bv
Telefoon: 040-22 33 233
Fax: 040-22 33 234
Teteringsedijk 295
4817 ME BREDA
[email protected]
www.aproco.nl

* Verwachtte marktprijzen 2012, de berekening is vanzelfsprekend op verzoek te verkrijgen.