Vanaf vandaag kunnen vijftigplussers gratis hun computerkennis testen op de website www.cbvs.nl. Bij voldoende resultaat bij de online toets, krijgt men bovendien het Computerbrevet voor senioren (CBVS) toegestuurd. Het  CBVS is voor iedereen toegankelijk en toetst de huidige opgedane kennis. 

Aanleiding 
Momenteel is de groep vijftigplussers bezig aan een inhaalslag wat betreft computer- en internetgebruik. De vijftigplussers leren dit zelf, in cursusverband bij SeniorWeb of krijgen hulp van hun kinderen of kleinkinderen. Een veelgestelde vraag vanuit deze groep was: hoe kan ik mijn opgedane kennis toetsen? SeniorWeb, dà© organisatie die iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf wil laten ervaren en Visual Steps, uitgever en marktleider van Computerboeken voor Senioren hebben daarom het Computerbrevet voor senioren (CBVS) ontwikkeld . 
 
Het CBVS 
De vragen uit het CBVS hebben betrekking op de lijst leerdoelen die is samengesteld door SeniorWeb en haar docenten in samenwerking met Addo Stuur, internationaal bekend door zijn computerboeken, zoals Windows voor senioren. De leerdoelen omvatten naar onze mening de kennis en vaardigheden die iemand moet hebben na een basiscursus Windows XP. Uiteraard kunnen deze leerdoelen in de toekomst veranderen. Daarom is de lijst samengesteld voor het jaar 2005.De leerdoelen bestaan uit een praktisch en theoretisch gedeelte. 
 
Het praktische gedeelte:                       Het theoretische gedeelte: 
Windows                                        Computerkennis 
Tekstverwerking 
Bestandsbeheer 
Internet en e-mail 
 
U kunt zoals eerder vermeld het CBVS vinden op www.cvbs.nl. Hier vindt u tevens een overzicht van de werkwijze, leerdoelen en het docentenmateriaal. Bovendien geeft deze website antwoord op de meest gestelde vragen over de achtergrond van het Computerbrevet voor senioren (CBVS).  
 
Voorbereiding 
Men kan het CBVS halen met behulp van reeds opgedane kennis. Men kan natuurlijk altijd voor hulp naar een SeniorWeb leercentrum in de buurt (zie www.seniorweb.nl/leercentra) en tenslotte is er een cursusboek Computerbrevet voor senioren met Windows XP ontwikkeld dat senioren kunnen gebruiken als voorbereiding op dit computerbrevet. Met dit boek leren senioren stap voor stap de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows XP kennen.  
 
Seniorweb