Persbericht

Bruinisse, 24 juni 2010.

Uniek energiebesparingssysteem Xsorb nu voordelig gefinancierd met Green Loans

Xsorb eco technology, de uitvinder en ontwikkelaar van een duurzaam verwarmingssysteem en Green Loans (onderdeel van Fortisbank) maken investeren in duurzame warmtevoorziening gemakkelijk en voordelig.

De verwachting is dat de energiekosten de komende jaren fors zullen toenemen. Bovendien is er een toenemend besef dat verwarmen met fossiele brandstoffen het milieu schade toebrengt. Met het gepatenteerde Xsorb systeem behoort verbranden van fossiele brandstoffen voor verwarming tot het verleden. Woningbezitters kunnen tot ruim 80 % op de kosten voor ruimteverwarming besparen en er is geen uitstoot meer van CO2.
De ´brandstof‘˜ voor verwarming met Xsorb is vochtige lucht, een schone en onuitputtelijke energiebron.

Het is bekend dat mensen wel willen investeren in duurzaamheid, maar het grote beletsel om een duurzaam verwarmingssysteem te nemen was de financiering ervan.
Een investering in een energiebesparingssyteem van Xsorb betaalt zich al snel terug. Met een voordelige Green Loans financiering is energiebesparen nog aantrekkelijker .

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
P. Honkoop
Telefoonnummer: 06 526 66 558
E-mail: [email protected]
Website: http://www.xsorb.nl