Huiswerkbegeleiding.nl wil komend jaar de
mogelijkheid onderzoeken of de overheid

particuliere huiswerkbegeleiding kan
vergoeden voor minder kapitaalkrachtige gezinnen, als er sprake is
van structureel onder de maat presterende scholen, een maatregel
die in de Verenigde Staten al in praktijk wordt gebracht. Parallel
is de organisatie Huiswerkbegeleiding.nl bezig om de branche te
professionaliseren. Als eerste stap is in januari de website
Huiswerkbegeleiding.nl aangepast en wordt nu meer informatie
gegeven over welke service ouders en leerlingen van een
huiswerkinstituut kunnen verwachten. Ook is de organisatie bezig
met het voorbereiden van een keurmerk.