Met ingang van heden biedt www.bestuurderscentrum.nl bestuurders van brancheorganisaties, verenigingen en stichtingen een gratis eerstelijns (juridische) dienstverlening.
Met ingang van heden biedt www.bestuurderscentrum.nl bestuurders van (branche)organisaties, verenigingen en stichtingen een gratis eerstelijns (juridische) dienstverlening. Voor deze dienstverlening werkt Bestuurderscentrum samen met een aantal deskundigen, ieder met een eigen specialiteit! Uw vraag wordt dus steeds aan een deskundige kennispartner voorgelegd. Het eerste advies is gratis, echter op het moment dat er uitgebreidere advisering moet gaan plaatsvinden, zijn de geldende tarieven van de betrokken kennispartner van de juridische helpdesk van kracht.
De juridische helpdesk helpt bij het opstellen en beoordelen van contracten, het voorbereiden van onderhandelingen en vergaderingen, advies over uw rechtspositie bij geschillen, wijziging van statuten en reglementen, modellen pachtovereenkomst, sponsorovereenkomst, advisering op het terrein van de arbeids- en organisatiekunde, veiligheidskunde en arbeidshygiëne enz. Juridische advisering wordt vanwege de steeds meer complexe wet- en regelgeving belangrijker  Bestuurders lopen een  aansprakelijkheidsrisico en riskeren geldboetes en naheffingen. Bestuurderscentrum speelt hierop in met deze gratis juridische helpdesk