Stichting Milieunet bevordert hergebruik van goederen en materialen door alle kringloopwinkels en de leveranciers van andere materialen en goederen, zoals bouwmaterialen, caravans en boten overzichtelijk en gratis aan te bieden. Wat de één niet meer kan gebruiken is voor de ander een waardevolle grondstof. Nog mooier is het natuurlijk als de materialen en goederen die door de één worden "weggegooid" door de ander gratis kunnen worden opgehaald om weer te worden hergebruikt. Zie www.kringloopnet.nl

Hergebruik van goederen en materialen is, zo leert de Ladder van Lansink ons al jaren, het minst milieubelastend. Hergebruik levert ook een enorme CO2 winst op. In het oktober nummer van Milieu Magazine wordt in het artikel "Tweedehandscijfers" ingegaan op de milieuwinst die door hergebruik wordt geboekt. Een stukje uit het artikel:

"Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Van Erne. "Maar bij de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak." Het klopt dat de milieuwinst die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. "Ik vind dat de aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe."

bron:Milieunet