Om forenzen uit de Krimpenerwaard kennis
te laten maken met de bus, kunnen zij van 18 december tot en met 2
maart volgend jaar als proef gratis met de bus naar Rotterdam. De
stadsregio Rotterdam, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de
provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten hebben daarover
met Connexxion en de RET afspraken gemaakt.

De proef geldt voor de busverbindingen
tussen enerzijds de gemeenten Krimpen a/d IJssel, Bergambacht,
Nederlek, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven en Vlist en anderzijds
het metrostation Capelsebrug en de bedrijventerreinen Rivium en
Woudestein. Vanaf de metrohalte kunnen de reizigers tegen
gereduceerd tarief met de metro verder reizen. Doel van de proef is
de druk op de dagelijkse file op en rond de Algerabrug te
verminderen en meer forenzen kennis te laten maken met het openbaar
vervoer als alternatief voor de auto.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat
heeft dit jaar het initiatief genomen om via experimenten gratis
openbaar vervoer in te zetten in filegevoelige regio's. Met het
doel de regionale filedruk te verminderen en automobilisten op een
makkelijke manier kennis te laten maken met het openbaar vervoer De
stadsregio heeft samen met de genoemde partijen in korte tijd een
plan opgesteld om op het traject over de Algerabrug een gratis
busverbinding te realiseren. Minister Peijs heeft nu dit initiatief
beloond met een bijdrage in de helft van de kosten.

Alternatief voor auto

Het gratis openbaar vervoer zal het
fileprobleem op de Algerabrug niet oplossen. De verwachting is
echter wel dat de filedruk wordt verminderd en de files korter
duren. Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de stadsregio
Rotterdam, Jeannette Baljeu, is verheugd dat een dergelijk proef in
deze regio kan starten: 'De mobiliteit staat in dit gebied
regelmatig onder druk en een dergelijke proef kan ervoor zorgen dat
de bereikbaarheid weer verbeterd wordt. Ik ben blij dat de minister
ons initiatief heeft gehonoreerd en dat we met elkaar goede
afspraken hebben kunnen maken over deze proef. We zijn allemaal erg
benieuwd naar de effecten. Ik hoop dat voor veel mensen het
openbaar vervoer nu echt een alternatief blijkt voor de auto.'

Algerakaartje

Automobilisten uit de Krimpenerwaard
kunnen tijdens de proef gratis met de bus naar Capelsebrug waar zij
tegen gereduceerd tarief op de metro kunnen stappen. Om gratis te
mogen reizen in de bussen over de Algerabrug hebben zij een
Algerakaartje nodig. Deze gratis kaart kan worden aangevraagd via
een speciale website die vanaf begin
december online zal zijn. Er geldt een leeftijdsgrens van minimaal
18 jaar voor deelname aan de proef.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular