(Persbericht) Haarlem 23 december 2011 - Vanaf vandaag kunnen alle patiënten die in Kliniek OMC Haarlem worden behandeld een gratis vuurwerkbril komen halen. Met deze actie hoopt de Medinova kliniek oogletsel veroorzaakt door vuurwerk te voorkomen, in plaats van het te moeten genezen.

Elk jaar opnieuw vallen er vuurwerkslachtoffers. Uit cijfers van Consument en Veiligheid blijkt dat 52% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door vuurwerk van een ander! Zesentwintig procent van alle slachtoffers loopt oogletsel op en in 8% van alle gevallen is het slachtoffer jonger dan 10 jaar. Met het gratis verstrekken van de vuurwerkbril probeert Kliniek OMC Haarlem niet alleen de aandacht te vestigen op personen die vuurwerk afsteken, maar vooral ook op de omstanders en hen te beschermen tegen rondvliegend vuurwerk.

In het verlengde van deze actie heeft Medinova Kliniek OMC Haarlem dit jaar besloten een lokale basisschool te sponsoren door voor alle leerlingen gratis vuurwerkbrillen beschikbaar te stellen. De Franciscus Xaveriusschool in Haarlem heeft in december 276 gratis vuurwerkbrillen gekregen om zo al haar leerlingen tijdens de jaarwisseling te kunnen beschermen. Kijk voor meer informatie op www.gratisvuurwerkbrillen.nl

Voor niet patiënten is de vuurwerkbril ook te koop bij de balie van Medinova Kliniek OMC Haarlem tegen inkoopprijs €2. Kijk voor meer informatie op www.omc.nl