***GOED NIEUWS VOOR DE ZORG***
22-jarige HBO-V student aan de Fontys Hogeschool zet landelijk zorgnetwerk op

Het idee
Steffie Verhagen uit Schijndel, zet als 22-jarige HBO-V student aan de Fontys Hogeschool een landelijk zorgnetwerk op. Na enkele jaren allerlei bijbanen en stages in de zorgsector te hebben gedaan, stuitte zij op een aantal knelpunten. Hierbij kan gedacht worden aan de mismatch tussen hulpvragers en hulpverleners en het gegeven dat er teveel verschillende hulpverleners over de vloer komen bij de zorgbehoeftige.
Met de site www.zorgdienstenonline.nl heeft zij met meerdere partners een infrastructuur gelegd waarmee alle partijen (hulpvragers, hulpverleners, stagiaires en zorginstellingen) in de zorgsector op erg eenvoudige wijze met elkaar in contact kunnen komen. Het concept en de uitstraling van de site is uniek te noemen. Niet eerder zijn alle belanghebbende van à©à©n branche ondergebracht in een landelijk opererende site. Omdat zogezegd alle disciplines uit de zorg, zijn of kunnen worden opgenomen en er een landelijke dekkingsgraad bestaat, is sprake van een zogeheten full concept.

Huidige situatie
Vanaf het begin dat de site www.zorgdienstenonline.nl het levenslicht zag, zijn er verfijningen en vernieuwingen doorgevoerd. Onze site groeit explosief. Als deze trend wordt voorgezet zijn we op het heetst van deze zomer de grootste overkoepelende zorgsite van Nederland. Dat in slechts 14 maanden, is al een prestatie op zich, maar wij gaan door. Steeds meer organisaties associëren zich graag met de missie en visie van ZorgdienstenOnline.
Dit heeft er toe geleid dat:
ïÆ’Ëœ er ruim 700 actuele zorgvacatures zijn geplaatst;
ïÆ’Ëœ daarnaast bijna 700 hulpverleners zich hebben ingeschreven à©n
ïÆ’Ëœ circa 550 CV‘˜s opgenomen zijn.

De Doelstelling
ZorgdienstenOnline wilt met meerdere partners gezamenlijk investeren in het verminderen van de vraag- en aanbod knelpunten in de zorgsector. Dit willen wij bereiken door de schakel te zijn tussen hulpvragers, hulpverleners, werkzoekende, studenten en instellingen in de zorgsector. De diensten worden, op reclameadvertenties na, allemaal kosteloos aangeboden, waardoor de toegankelijkheid voor iedereen maximaal is.

Wij zijn pas tevreden als het woordje à¢â‚¬Å“zorgà¢â‚¬ door iedereen automatisch wordt geassocieerd met ZorgdienstenOnline. Dat is goed voor onze organisatie maar vooral voor u en de geheel zorgminnend Nederland.

Verzoek
Wij hopen ook dat u zich mede sterk wilt maken voor het initiatief van deze jonge ambitieuze professionals. Voor de verdere ontwikkeling van ZorgdienstenOnline.nl is alle deskundigheid welkom. Wij stellen ons dan ook open voor partnerships met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, instellingen, zorgverzekeraars en andere relevante geïnteresseerden. Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan graag tot uw beschikking.

Werkt ook u mee aan het oplossen van knelpunten in de zorg, het betaalbaar houden van zorg en het verhogen van de transparantie in de zorg? Ga dan naar onze site www.zorgdienstenonline.nl.