Vanmorgen om 7.40 uur heeft Greenpeace de overslag van steenkool in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Greenpeace protesteert hiermee tegen het falende energiebeleid van het Kabinet. Vijftien actievoerders hebben zich vastgeketend aan vier enorme kranen, waardoor wachtende schepen hun steenkool niet kunnen lossen.

Aan een hijskraan wordt een spandoek ontrold van 30 bij 3 meter met de tekst: D66+CDA+VVD=CO2. 'Terwijl het klimaat zienderogen verslechtert, worden de steenkolen elke dag bij tonnen aangevoerd en ontbreekt bij het kabinet de wil om in duurzame energie (wind, zon en schone biomassa) te investeren.' Greenpeace roept de Tweede Kamer vanaf de Rotterdamse 'climate crime scene'
op om geen genoegen te nemen met het slappe energierapport dat vandaag op de agenda staat.

Balkenende sprak mooie woorden op de laatste EU top over 30% vermindering van de CO2 uitstoot, maar het kabinet doet in werkelijkheid niks wat daar op lijkt. De CO2-uitstoot in Nederland blijft alleen maar groeien. Het klimaat heeft een echte omslag naar duurzame energie nodig. Nederland haalt zijn elektriciteit nog voor 24% uit steenkool, terwijl dat achterhaald, vies en slecht voor het klimaat is.

Als het kabinet niets doet worden de komende jaren in Nederland 6 of 7 nieuwe gas- en kolencentrales gebouwd, die nog 30 tot 40 jaar CO2 gaan uitstoten. Brinkhorst noemt de komst van nieuwe kolencentrales onontkoombaar, maar het kabinet kan dat nu nog bijsturen in de richting van schone biomassa of wind- en zonne-energie. Volgens nieuw KEMA-onderzoek is een 1000 megawatt biomassacentrale, die een kwart van alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit kan voorzien, binnen handbereik. Maar dan moet er wel nu in
worden geïnvesteerd.

Greenpeace wil dat Brinkhorst de investeringssubsidie voor nieuwe groene alternatieven direct weer in gang zet en zal de Tweede Kamer vandaag vanaf de 'climate crime scene' in Rotterdam met argusogen blijven volgen.

bron:Greenpeace

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular