Greenpeace voert actie bij de
aandeelhoudersvergadering van Essent in Den Bosch. De
milieuorganisatie protesteert tegen de plannen van Essent om een
kolencentrale te bouwen, een zeer vervuilende techniek. Zo'n
centrale heeft een jaarlijkse broeikasgas-uitstoot van 5,5 miljoen
ton CO2, vergelijkbaar met de uitstoot van twee miljoen auto's. De
actievoerders zijn besmeurd met kolenstof, dragen mijnwerkershelmen
en sandwichborden met foto's van de Essent-directeur en de tekst:
'Michiel Boersma helpt het klimaat om zeep.'

Essent wil net als fusiepartner Nuon
investeren in steenkool. In totaal willen de stroom-producenten in
Nederland de komende jaren vijf kolencentrales bouwen.
DeCO2-uitstoot van alle elektriciteitscentrales in Nederland zal
met 60 procent stijgen, als alle plannen voor kolencentrales worden
doorgezet. En dat terwijl in het regeerakkoord staat dat in 2020
juist 30 procent minder broeikasgas moet worden uitgestoten en
Nederland de schoonste energievoorziening van Europa moet
krijgen.

'Nederland wil het klimaatprobleem
serieus aanpakken. Maar Michiel Boersma gooit roet in die
milieu-ambities', vindt Meike Baretta, campagneleider klimaat en
energie van Greenpeace Nederland. 'Van een topman als Boersma
verwacht je een strategische visie én gevoel van
verantwoordelijkheid.'

De aandeelhouders zijn in staat om Essent
te laten kiezen voor schone investeringen. De gemeentes en
provincies, die de aandelen van Essent in handen hebben, krijgen
ter aanmoediging zeepjes van Greenpeace. Greenpeace wil met de
actie deze overheden erop wijzen dat investeren in energiebesparing
en schone energie met het oog op de toekomst veelbelovend is.
Veertig Limburgse gemeentes gaven al aan dit een belangrijk
argument te vinden.

Afgelopen maand maakte Greenpeace al
bekend grote bezwaren te hebben tegen de plannen van Essent. Naast
de enorme CO2-uitstoot komen veel vervuilende stoffen als NOx, SO2
en fijnstof vrij bij de verbranding van de steenkool. De
mogelijkheid van bijstoken van biomassa in een kolencentrale is
beperkt. CO2-afvangen van grote kolencentrales en ondergronds
dumpen - altijd het argument om kolen toch acceptabel te maken - is
technisch voorlopig niet haalbaar. Bovendien zou dit proces zoveel
energie kosten dat 25 tot 40 procent extra steenkoolinzet nodig
is.

Greenpeace wil dat stroomproducenten
investeren in energiebesparing, off shore windparken, duurzame
biomassacentrales en warmtekrachtcentrales. Een mix van dergelijke
centrales leidt tot een schone en betaalbare energievoorziening
waarbij zowel kolencentrales als kerncentrales overbodig zijn.

bron:Greenpeace