Frankrijk krijgt al deze eeuw grote problemen met de gevolgen van klimaatverandering. Uit een studie die Greenpeace vandaag in Frankrijk publiceert blijkt dat de zomers in het zuiden van Frankrijk onaangenaam heet en droog zullen worden en de sneeuwval beduidend minder wordt. Verder is er grote kans dat de meeste gletsjers nog sneller wegsmelten. Het rapport spreekt van ernstige gevolgen voor de watervoorziening, de landbouw en de economie.

In het rapport, met de titel 'Impacts', doen onderzoekers van onder meer Mà©tà©o France verslag van hun eigen onderzoek op gebied van de gevolgen van klimaatverandering. De meeste van hen zijn ook medeauteur van rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het rapport 'Impacts' toont aan dat de extreme klimaatverandering grote gevolgen heeft voor het toerisme in Frankrijk. De sneeuwval in de Alpen en de Pyreneeën is direct verbonden met de toestand van het klimaat. In de Noordelijke Alpen zal het aantal sneeuwmaanden teruglopen van vijf naar vier maanden per jaar, in de Pyreneeën en de Zuidelijke Alpen gaat dat van drie naar twee maanden. In gebieden onder de 1200 meter zal een pak sneeuw zeldzaam worden. Alleen zeer hooggelegen gebieden (hoger dan 2500 meter) worden wat betreft sneeuwval niet beïnvloed door klimaatverandering.

De gletsjers in zowel de Alpen als de Pyreneeën worden sinds 1840 kleiner, maar sinds
1982 is dit proces enorm versneld. De gletsjers zijn inmiddels kleiner dan in de afgelopen vier eeuwen. Met de nu al onvermijdelijke temperatuurstijging van tenminste 1 graad deze eeuw zullen ze nog meer slinken. Wanneer klimaatverandering leidt tot temperatuurstijging van 3 graden of meer (dit is zeer waarschijnlijk) zullen de meeste gletsjers zelfs volledig verdwijnen, blijkt uit het onderzoek van Greenpeace. Alleen de hoogst gelegen gletsjers, bijvoorbeeld op de Mont Blanc, kunnen een dergelijke temperatuurstijging doorstaan.

Mede vanwege de toenemende droogte zullen de temperaturen in de zomermaanden zo hoog
worden bij de Middellandse Zee dat deze regio voor toeristen onaangenaam wordt. Het
aantal hittegolven zal fors toenemen. Het rapport voorspelt een verschuiving van het
tourisme naar de lente en herfstmaanden. De extreem warme en droge zomer van 2003 zal aan het einde van deze eeuw normaal worden als de uitstoot van CO2 door blijft groeien.

Greenpeace roept op om onmiddellijk iets te doen aan de gevaarlijke opwarming van het
klimaat. De klimaatverandering brengt namelijk niet alleen wintersport en zonvakanties in gevaar, maar leidt ook op termijn op mondiaal niveau tot meer overstromingen, sterkere orkanen en groeiende drinkwatertekorten. Er moet nu meteen ingezet worden op het overschakelen naar een duurzame energievoorziening om de uitstoot van broeikasgas zoveel mogelijk te beperken en temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. In Nederland staan momenteel vijf nieuwe energiecentrales in de planning. Greenpeace wil dat deze centrales gaan draaien op schone biomassa, windenergie en zonne-energie en dat er ingezet wordt op efficiënter omgaan met energie.

In Nederland probeert Greenpeace met acties en ideeën het kabinet te overtuigen van
de noodzaak van een beter klimaatbeleid. In september en oktober voerde de organisatie
meermalen actie, om de nadruk te leggen op het belang van schone energie. Zo plaatsten
actievoerders een werkende windmolen in de Hofvijver en boden de elektriciteitskabel aan premier Balkenende aan. Tijdens een eerder energiedebat blokkeerden actievoerders de steenkolenoverslag in Rotterdam. Er is wel wat beweging bij de politiek. Afgelopen
weekeind nam het CDA de Energybox van Greenpeace over, een doos vol slimme
energiebesparingsmiddelen.

bron:Greenpeace