Laatste resten Europees oerbos dreigen te worden vernietigd  

Greenpeace knokt tegen de kap in de Finse oerbossen  

 
Greenpeace gaat actievoeren in de Finse oerbossen. Ondanks protesten
van Greenpeace en de inheemse bevolking worden deze laatste stukken
Europees oerbos gekapt voor het vervaardigen van enveloppen, boeken en
kopieerpapier. Deze eeuwenoude bossen zijn essentieel voor bedreigde
dieren als de vliegende eekhoorn, de bruine beer en de grijze uil. Zij
zijn afhankelijk van de rijke biodiversiteit in deze eeuwenoude
oerbossen en kunnen niet leven in de eentonige productiebossen die
ervoor in de plaats komen. Ook de inheemse bevolking is afhankelijk van
deze laatste resten oerbos vanwege het voedsel voor hun rendieren.
Daarom slaan actievoerders van Greenpeace samen met het inheemse
Samivolk (beter bekend als de Lappen) hun kamp op in dit bos, pakweg
1000 kilometer ten noorden van Helsinki.  
 
Actievoerders van Greenpeace, waaronder enkele Nederlanders, verblijven
de komende tijd in Sami tenten en bewoonbaar gemaakte containers. De
vrijwilligers zullen vanuit deze basis de kapactiviteiten observeren en
daar waar nodig de kap tegenhouden. Daarnaast zullen ze met de Sami
bevolking de stukken bos die beschermd moeten worden afbakenen. 
 
 
'Dit is de laatste ongerepte wildernis van Europa, waar beren, wolven
en zeldzame uilen hun toevlucht hebben gezocht. Deze laatste stukken
oerbos moeten behouden blijven. Houtkap kan voldoende plaatsvinden in
productiebos,' zegt bossencampaigner Hilde Stroot van Greenpeace
Nederland. 'Greenpeace blijft strijden voor deze oerbossen tot de Finse
overheid het belang van deze oerbossen onderkent en de kap stopt.'
 
 
Greenpeace staat niet alleen in haar zorgen om deze oerbossen. In april
2003 riep de Europese Commissie de Finse overheid al op de
biodiversiteit in Finland beter te beschermen en onlangs tikte het
Mensenrechten Comità© van de Verenigde Naties de Finse overheid op de
vingers om de rechten van de Sami zeker te stellen. 'Het is toch
eigenlijk ondenkbaar dat anno 2005 nog mensenrechten worden geschonden
in een West-Europees land', zegt Stroot.  
 
Al jaren vechten de Sami voor erkenning van hun rechten, maar de Finse
overheid kiest voor de houtkapindustrie. Het Finse staatsbedrijf
Metsà¤hallitus blijft kappen in deze laatste resten oerbos. Het hout uit
deze kwetsbare Finse bossen komt via papierproducent Stora Enso bij
verschillende Europese afnemers. Niet alleen in Finland, maar over de
hele wereld worden de oerbossen bedreigd. Eerdere protesten van
Greenpeace tegen het gebruik van oerbossen hebben vorig jaar een rij
auteurs en uitgevers opgeleverd, die willen dat hun boeken op
oerbosvrij papier worden uitgebracht. Dit jaar verschijnen de eerste
oerbosvrije titels in Nederland.   
 
Greenpeace vindt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en
niet langer het Finse oerbos moeten verbruiken. Greenpeace heeft
bedrijven als Xerox, Ocà©, Canon, Hema, V&D en Multicopy gevraagd
over te stappen op oerbosvrij papier.(1) Greenpeace wil dat afnemers
van Stora Enso hun invloed uitoefenen op Stora Enso en vragen om
oerbosvrije producten. Stroot: 'Het is bizar dat de laatste resten
Europees oerbos vernietigd worden voor enveloppen, boeken en
kopieerpapier.'  

Bron: STICHTING GREENPEACE NEDERLAND