De energieplannen van de Europese
Commissie zijn volgens Greenpeace een mooie verpakking met weinig
inhoud. Volgens de milieuorganisatie erkent de Commissie de
urgentie van het klimaatprobleem. In het strategierapport staan
geen voorstellen waarmee de energiesector afdoende gemoderniseerd
wordt. Greenpeace mist in het rapport de wil om de staatssteun aan
kolen- en kernenergie af te schaffen. Ook toont de Commissie een
gebrek aan moed bij haar voorstellen voor CO2-reductie: hoewel ze
een CO2-reductie van 30% noodzakelijk acht om klimaatverandering te
beperken, wil ze zélf niet verder gaan dan een reductie van
slechts 20%.

'We maken ons zorgen over het lage
Europese ambitieniveau op het gebied van schone energie. Een gebrek
aan politieke steun voor schone energie is slecht voor het
vertrouwen van investeerders in deze sector die nog volop in
ontwikkeling is', aldus Joris den Blanken, campagneleider klimaat
en energie bij Greenpeace Nederland.

De energieplannen bevatten zelfs nieuwe
steun voor de meest vervuilende en verspillende energiebron:
steenkool. In het energieplan staat een sterke steunbetuiging aan
steenkoolverbranding met CO2-afvang en -opvang. Deze techniek is
nog onbewezen. CO2-opslag heeft nog minimaal tien jaar onderzoek
nodig, en nogmaals tien jaar voor toepassing op grote schaal met
grote financiële onzekerheid. Steun aan CO2-opslag betekent
instandhouding van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Kernafval en veiligheid van kernenergie
blijven voor de Commissie een punt van zorg. Dat de energieplannen
van de Commissie niet wijzen in de richting van een afnemende rol
voor kernenergie is voor Greenpeace dan ook onbegrijpelijk. Volgens
de milieuorganisatie is kernenergie niet alleen vervuilend,
gevaarlijk en duur, maar ook onnodig. 'In plaats van steun aan
CO2-dumping en kernenergie zou de Europese Commissie door
verplichtende doelstellingen de noodzakelijke groei van schone
energie en energiebesparing mogelijk moeten maken', Kernafval en
veiligheid blijven een punt van zorg. zegt Den Blanken.

bron:Greenpeace