Het Global Platform on Shipbreaking heeft uit betrouwbare bronnen in de scheepvaartwereld vernomen dat de Otapan vandaag koers zet naar Nederland. Het Platform, waar Greenpeace deel van uit maakt, is blij dat het sloopschip niet terechtkomt op een plek waar het slopen van een schip vol asbest en andere giftige stoffen een gevaar is voor mens en milieu.

Het is nog niet duidelijk of de Otapan ook daadwerkelijk in Nederland gesloopt gaat worden. Staatssecretaris Van Geel is terug bij af. Er moet een plek gevonden worden waar het schip op een mens- en milieuvriendelijke wijze gesloopt kan worden. Het Global Platform on Shipbreaking zal nauwlettend in de gaten blijven houden waar en hoe dat gaat gebeuren.

'Dit is de enige juiste beslissing die Van Geel op dit moment kan nemen,' Aldus Derk Byvanck van het Global Platform on Shipbreaking. 'Als hij echt oog heeft voor het milieu, komt Van Geel snel met een definitieve en echt schone oplossing voor de Otapan.'

De Otapan ging in juli van dit jaar naar Turkije waar het volgens het ministerie van VROM op een goede wijze gesloopt zou worden. Terwijl het schip onderweg was, bleek allereerst de exportvergunning niet te kloppen - dat sprak van een hoeveelheid van 1000 kilo asbest aan boord van het schip, terwijl het ging ten minste 54.000 kilo. Daarnaast werd over de andere aanwezige giftige stoffen niets gezegd. Ook de gekozen sloopwerf in Turkije bleek allerminst in staat om een schip met zoveel asbest en andere giftige stoffen en zware metalen op een goede wijze te slopen. Turkije weigerde daarop het schip de toegang.

Vrom heeft de afgelopen tijd in de regio gezocht naar andere sloopwerven, maar zoals bijvoorbeeld gisteren bekend werd, weigerde ook Malta om de Otapan te slopen. Het Global Platform on Schipbreaking zal niet alleen het vervolg van de Otapan op de voet volgen, maar ook hoe het andere sloopschepen vergaat.

bron:Greenpeace