ChristenUnie lijsttrekker André
Rouvoet en Greenpeace draaien vandaag samen spaarlampen in bij
café's en restaurants op 't Plein voor de Tweede Kamer.
Greenpeace lanceert daarmee haar politieke barometer waarin de
energieplannen van de

politieke partijen op een rij worden
gezet. De ChristenUnie heeft de beste plannen voor de bescherming
van het klimaat, zo blijkt uit de barometer. André Rouvoet,
vandaag eventjes Greenpeace-actievoerder, is blij met de eerste
plek. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de andere lijsttrekkers
uit de dagen voor een debat over goed rentmeesterschap en de
overschakeling naar schone energie. 'Het klimaatprobleem is voor
Nederland te urgent om in de verkiezingscampagne onbesproken te
laten', aldus Rouvoet.

Greenpeace heeft bij het samenstellen van
haar politieke barometer gekeken naar de plannen van de partijen om
het klimaat te beschermen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP
ontlopen elkaar niet veel en hebben allen ambitieuze plannen om een
doorbraak voor schone energie te realiseren. De ChristenUnie gaat
daarin het verst en wil een reductie van het belangrijkste
broeikasgas, CO2, van 40% tot 60% in 2030. De vier partijen zijn
tegen kernenergie. De Christenunie is echter de enige die
investeringen in vervuilende tussenoplossingen zoals kolencentrales
uitsluit.

'Voor goed rentmeesterschap moet je
blijkbaar bij de ChristenUnie zijn, niet bij Balkenende', zegt
Joris Thijssen, campagneleider bij Greenpeace. 'Balkenende vindt
het acceptabel latere generaties met kernafval op te zadelen en
doet te weinig aan

klimaatbescherming. De ChristenUnie wil
onze kinderen een schone en veilige energievoorziening
nalaten'.

De Christenunie is blij met de eerste plek
op de barometer van Greenpeace. Het Britse 'Stern'-rapport dat
afgelopen maandag uitkwam, laat zien dat er niet alleen
milieuredenen zijn om het klimaat te beschermen, maar ook
economische. Elke euro die nu wordt gestoken in een efficiënte
en schone energiehuishouding bespaart later vijf euro die nodig zou
zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

'Balkenende sprak onlangs in zijn brief
met Tony Blair aan de Europese top in Finland mooie woorden over de
ernst van het klimaatprobleem en de mogelijkheden van duurzame
energie', zegt André Rouvoet. 'Maar de kabinetten
Balkenende hebben wel de duurzame energiesubsidies om zeep
geholpen. Balkenende heeft weinig gedaan aan goed rentmeesterschap.
De Christenunie wil dat anders doen. We willen zorgen dat Nederland
slimmer omgaat met energie en dat stabiel en ambitieus beleid
gevoerd wordt voor een duurzame energietoekomst.' aldus
Rouvoet.

bron:Greenpeace

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular